" /> Ekonomická univerzita v Bratislave

Erasmus plus K107

ERASMUS+ spolupráca s tretími krajinami

 

V programe ERASMUS+ spolupráca s tretími krajinami bol Ekonomickej univerzite v Bratislave schválený projekt spolupráce s 10 partnerskými univerzitami v 7 krajinách mimo EÚ. Projekt trvá od júna 2015 do mája 2017. 

Projekt  umožňuje podporiť bilaterálnu mobilitu  študentov prevažne doktorandského štúdia s partnerskými univerzitami formou 4 mesačných študijných pobytov a rovnako podporiť rozvoj spolupráce a krátkodobej bilaterálnej mobility pedagogických pracovníkov zameranej na výučbu, resp. tréning. 

Účelom študijných pobytov doktorandov je, aby študenti absolvovali časť svojho doktorandského štúdia na partnerskej univerzite s cieľom prehĺbiť si poznatky v skúmanej oblasti v rámci dizertačného výskumu a prispieť tak k zvýšeniu  kvality dizertačnej práce. Pre pedagogických pracovníkoch je hlavným cieľom spolupráce výmena poznatkov s kolegami z partnerkých univerzít v oblasti metodológie a obsahu výučby porovnateľných predmetov, ako aj bilaterálna výmena pri výučbe v týchto predmetov. 

Pre viac informácií o projekte, prosím, navštívte web stránku projektu. Kliknite na odkaz TU.

 

Erasmus+ mobilita pre študentov 3. stupňa štúdia

 

V rámci implementácie projektu Erasmus+ Spolupráca s 3. krajinami 2015 je možnosť absolvovať v akademickom roku 2016/17 študijný pobyt na nasledovných partnerských univerzitách: 

-          University of Elbasan, Albánsko

-          University Donja Gorica, Čierna Hora

-          University of Montenegro, Čierna Hora

-          Royal Institute of Management, Bután

  

Študijné pobyty sú určené pre  interných doktorandov  Ekonomickej univerzity v Bratislave po dizertačnej skúške.  Primárnou náplňou študentov počas študijného pobytu bude práca na ich dizertačnom výskume. Dĺžka pobytu je 4 kalendárne mesiace. 

Prosíme záujemcov, aby svoj záujem vyjadrili  v termíne do 31.8.2016 emailom na adrese:  coopthird2015@gmail.com

Viac informácií o projekte je dostupných na web stránke projektu: http://coopthird2015.wix.com/erasmus-plus

 

prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD.

Koordinátorka projektu