" /> Ekonomická univerzita v Bratislave

Erasmus+ spolupráca s partnerskými krajinami (KA107)

Erasmus+ Mobilita jednotlivcov medzi programovými krajinami a partnerskými krajinami (KA 107)

 

Ekonomickej univerzite v Bratislave bol dňa 01.06.2016 schválený dvojročný projekt s názvom Erasmus+ Mobilita jednotlivcom medzi krajinami programu a partnerskými krajinami (KA107) s termínom ukončenia 31.05.2018. V rámci projektu je možné realizovať študentské, učiteľské a zamestnanecké mobility. Cieľom projektu je podporiť bilaterálnu spoluprácu medzi programovými krajinami a partnerskými krajinami. Viac informácií o projekte nájdete v priloženom dokumente.

KA107 – Mobilita jednotlivcov medzi krajinami programu a partnerskými krajinami

Príloha - Sadzby grantových príspevkov

Zápisnica z VK - študijné pobyty   

Zápisnica z VK -  učiteľské a zamestnanecké mobility

 

 

 

Nominácie Erasmus+

Prehľad rozdelenia nominovaných účastníkov na Erasmus+ učiteľské a zamestnanecké mobility

 

Prehľad rozdelenia nominovaných študentov na Erasmus+ mobilitu v ak.roku 2016-17