" /> Ekonomická univerzita v Bratislave

Telefónny zoznam

Volanie z mimo univerzitného prostredia:
02/6729 + klapka (Bratislava)
055/722 + klapka (Košice)

Ak ste sa v telefónnom zozname nenašli resp. našli chybu, nepresnosti alebo neaktuálne údaje, nahláste zmenu na webmaster@euba.sk A3.06, klapka 5356


Zrušiť filter
«« prvá strana posledná strana »» « predchádzajúca
1 2 3 4 5 6 7
Priezvisko meno, titul
Klapka
Miestnosť
Pracovná pozícia
Fakulta
Útvar
ADAMCOVÁ LÍVIA, PROF.PHDR.PHD.
5211
D2.11
VŠ UČITEĽ
Fakulta aplikovaných jazykov
20100 - Katedra jazykovedy a translatológie FAJ
ADAMCOVÁ SILVIA, MGR.PHD.
5210
D2.10a
VŠ UČITEĽ
Fakulta aplikovaných jazykov
20100 - Katedra jazykovedy a translatológie FAJ
ADAMEK GABRIEL, ING.
5278
E3.06
REFERENT
10110 - Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium
ADAMKOVIČOVÁ DANA
1212
2A12
SEKRETÁRKA
Obchodná fakulta
16900 - Katedra informatiky obchodných firiem OF
ADAMOVSKÝ PETER, Ing.
1514
5B50
INT. DOKTORAND
Národohospodárska fakulta
15100 - Katedra ekonomickej teórie NHF
AHLREP CHRISTIAN, MA.
5210
D2.10
VŠ UČITEĽ
Fakulta aplikovaných jazykov
20100 - Katedra jazykovedy a translatológie FAJ
ALEXY JÚLIUS, DR.H.C.PROF.ING.CSC.
1403
4B03
VŠ UČITEĽ
Národohospodárska fakulta
15220 - Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF
ALEXY MARTIN, ING.PHD.
1344
3B34
VŠ UČITEĽ
Národohospodárska fakulta
15300 - Katedra financií NHF
ANDREJOVSKÝ PAVOL, ING.PHD.
3253
Košice
PRODEKAN
Podnikovohospodárska fakulta Košice
107005 - Katedra ekonómie PHF
ANEŽKA PORADOVÁ, ING.
5310,5189
D3.10
KONTROLÓR
10040 - Referát kontroly
ANTÁLKOVÁ DANA
5309
A3.08
ODBORNÝ ZAMESTNANEC
11600 - Centrum podnikateľských činnosti a univ. služieb
ANTALOVÁ MÁRIA, DOC.PHDR.PHD.
1439
4B54
VŠ UČITEĽ
Národohospodárska fakulta
15220 - Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF
ANTALOVÁ RENÁTA, MGR.ING.PHD.
5756
E7.06
VŠ UČITEĽ
Fakulta hospodárskej informatiky
17100 - Katedra účtovníctva a audítorstva FHI
ÁRENDÁŠ PETER, ING.PHD.
1360
3C10
VŠ UČITEĽ
Národohospodárska fakulta
15310 - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií NHF
BABIČOVÁ MONIKA, MGR,
5708
A7.08
ŠTUD.REFER.
Fakulta hospodárskej informatiky
17000 - Dekanát Fakulty hospodárskej informatiky
BACULÁKOVÁ KRISTÍNA, ING.PHD.
5437
D4.37
VŠ UČITEĽ
Fakulta medzinárodných vzťahov
105002 - Katedra medzinárodných ekon. vzťahov a hospodárskej dipl. FMV
BAČOVÁ MONIKA, ING.MGR.PHD.
3244
Košice
VŠ UČITEĽ
Podnikovohospodárska fakulta Košice
107004 - Katedra ekonómie PHF
BADURA PETER, ING.PHD.
5679
E6.29
VŠ UČITEĽ
Fakulta podnikového manažmentu
18300 - Katedra podnikových financií FPM
BAKOVÁ ANNA
1021
Konventná
UBYTOVATEĽ
11601 - Stravovacie a ubytovacie zariadenie Konventná
BALÁŽ PETER, PROF.ING.CSC.
1477
4A30
VED.KATEDRY
Obchodná fakulta
16200 - Katedra medzinárodného obchodu OF
BALÁŽI PETER, ING.MGR.PHD.
1359
3B09
VŠ UČITEĽ
Národohospodárska fakulta
15300 - Katedra financií NHF
BALCOVÁ RENÁTA, MGR.
5477
E4.27
REFERENT VVaDŠ
Fakulta medzinárodných vzťahov
105001 - Dekanát Fakulty medzinárodných vzťahov
BALHAR VÍTĚZSLAV, ING.PHD.
1132
5D16
VŠ UČITEĽ
Obchodná fakulta
16100 - Katedra marketingu OF
BANDURIČ IGOR, ING.PHD.
5861
E8.11
VŠ UČITEĽ
Fakulta hospodárskej informatiky
17300 - Katedra aplikovanej informatiky FHI
BÁNOVSKÁ MÁRIA
3222
Košice
UPRATOVAČKA
Podnikovohospodárska fakulta Košice
107999 -
BARAC ĽUDOVÍT, PHDR.
5236
D2.36
VEDÚCI KATEDRY
Fakulta aplikovaných jazykov
20100 - Katedra jazykovedy a translatológie FAJ
BARÁNYIOVÁ ALEXANDRA, MGR.
1362
3D18
14000 - Slovenská ekonomická knižnica
BARNOVÁ MÁRIA
56/6443290
Podnikovohospodárska fakulta Košice
1 - Pedagogické pracovisko Michalovce
BAROŇOVÁ ROMANA
5271
D1.18
REFERENT
10150 - Oddelenie prevádzky a investícií
BARTA MICHAL, ING.
1513
5C23
DOKTORAND
Národohospodárska fakulta
15220 - Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF
«« prvá strana posledná strana »» « predchádzajúca
1 2 3 4 5 6 7