Dvojitý diplom EU v Bratislave a Nottingham Trent University, Anglicko

EU v Bratislave a Nottingham Trent University (NTU), Anglicko umožňujú študentom Národohospodárskej fakulty (NHF) absolvovať II. stupeň štúdia v študijnom programe Medzinárodné financie (International Finance) a získať nielen inžiniersky diplom EU v Bratislave, ale aj spoločný diplom vydaný uznávanou britskou univerzitou (titul "Master of Science"). Okrem predmetov, ktoré sú súčasťou inžinierskeho štúdia na NHF, študenti absolvujú aj ďalšie vybrané predmety na NTU v rámci 3-mesačného študijného pobytu.

Prijatí budú uchádzači, ktorí úspešne absolvujú pohovor na EU v Bratislave a aktívne ovládajú anglický jazyk.

Bližšie informácie TU.