Výučba individuálnych odborných predmetov v cudzích jazykoch

(v angličtine, francúzštine, nemčine a ruštine)

Ekonomická univerzita v Bratislave ponúka výučbu cca 40 individuálnych predmetov v cudzích jazykoch. Predmety sú určené  pre študentov  1. a 2. stupňa štúdia na EU v Bratislave aj pre zahraničných študentov , najmä tých, ktorí prichádzajú na krátkodobé jednosemestrálne príp.  dvojsemestrálne študijné pobyty v rámci programu Erasmus; ojedinele sa na výučbe predmetov v cudzích jazykoch zúčastňujú aj zahraniční študenti z tretích krajín (najmä prostredníctvom Národného štipendijného programu). 

Študenti EU v Bratislave si odborné predmety vyučované v cudzích jazykoch zapisujú spôsobom obvyklým pre zápis predmetov - cez portál AIS.

Bližšie informácie ohľadne zápisu, výberu predmetov a pod. študentom poskytujú študijné oddelenia príslušných fakúlt.

    

 Zoznam odborných predmetov v cudzích jazykoch