Študijné predpisy Ekonomickej univerzity v Bratislave

Študijný poriadok EU v Bratislave nový - účinný od 15. 11. 2016

Dodatok č.1 k študijnému poriadku EU v Bratislave nový - účinný od 15. 11. 2016

Disciplinárny poriadok - nový – účinný od 1. 4. 2016