Literatúra na prijímacie skúšky

Príručka na prijímacie skúšky NJ

VZORY TESTOV (na prijímacie skúšky z NJ)  2,40 €

 

ISBN:
978-80-225-3871-8
Autor:
Pospíšilová
Vydal:
Vydavateľstvo Ekonóm, 2014
Rozsah:
80 strán
Formát:
A5

Príručka na prijímacie skúšky AJ

Príručka na príjmacie skúšky AJ  2,80 €

 

Formát:
A5
Rozsah:
94 strán
Autor:
Laskovičová, Ondrejová
Vydal:
Vydavateľstvo Ekonóm, 2015
ISBN:
978-80-225-4060-5

Príručka na prijímacie skúšky FR, IT

Príručka na príjmacie skúšky FR, IT  3,70 €

 

Autor:
Rizeková, Tiziano
Vydal:
Vydavateľstvo Ekonóm, 2012
Rozsah:
124 strán
Formát:
A5
ISBN:
978-80-225-3564-9

Príručka na prijímacie skúšky SK, RUS

Príručka na príjmacie skúšky SK, RUS 4,90 €

 

Autor:
Kvapil, Rechtoríková
Vydal:
Vydavateľstvo Ekonóm, 2012
Rozsah:
164 strán
Formát:
A5
ISBN:
978-80-225-3578-6

Príručka na prijímacie skúšky ES

Príručka na príjmacie skúšky ES 2,20 €

 

Autor:
Paľková
Vydal:
Vydavateľstvo Ekonóm, 2012
Rozsah:
72 strán
Formát:
A5
ISBN:
978-80-225-3584-7