Študentský parlament Ekonomickej univerzity v Bratislave

Študentský parlament EU v Bratislave je najvyšší zastupiteľský orgán študentov univerzity, ktorého cieľom je zastupovať záujmy všetkých študentov univerzity, zabezpečovať neformálne vzdelávanie a podieľať sa na vytváraní vhodných podmienok pre rozvoj študentského života na univerzite.

Študentský parlament EU v Bratislave tvoria členovia študentských parlamentov jednotlivých fakúlt univerzity a skladá sa z volených zástupcov študentov na všetkých fakultách. Študentské parlamenty jednotlivých fakúlt pôsobia ako kontaktné miesto pre každého študenta, ktorý hľadá odpovede na svoje otázky o štúdiu, študentskom živote a obhajujú práva študentov a reprezentujú ich v orgánoch univerzity.

Hlavnú funkciu plní Zasadnutie Študentského parlamentu EU v Bratislave, ktoré sa skladá z 2 zástupcov za každú fakultu, ktorí zároveň vykonávajú aj funkciu člena Akademického senátu EU v Bratislave. Vedúcu úlohu na Zasadnutí majú prezident, resp. viceprezident Študentského parlamentu EU v Bratislave. Každá fakulta má tiež vytvorený fakultný študentský parlament, ktorého úlohou je reprezentovanie študentov vo fakultnom akademickom senáte a realizácia študentských aktivít na fakultnej úrovni.

 

Kontakt:

speu@euba.sk

Facebook: http://www.facebook.com/studentsky.parlament.euba

 

 

 

 


Zástupcovia

 • Bc. Adam Antal, NHF, 1. ročník II. stupňa štúdia
 • Dominika Halienová, NHF, 3. ročník I. stupňa štúdia
 • Petra Olejárová, OF, 3. ročník I. stupňa štúdia
 • Bc. Andrej Bencel, OF, 1. ročník II. stupňa štúdia
 • Denisa Novosadová, FHI, 3. ročník I. stupňa štúdia
 • Miroslav Vidlička, FHI, 2. ročník I. stupňa štúdia
 • Miroslav Klucho, FPM, 3. ročník I. stupňa štúdia
 • Simona Páldiová, FPM, 2. ročník I. stupňa štúdia
 • Darina  Volochová, FMV, 3. ročník I. stupňa štúdia
 • Bc. Lukáš Takáč, FMV, 1. ročník II. stupňa štúdia
 • Leonard Gužiňák, FAJ, 2. ročník I. stupňa štúdia
 • Natália Tomášová, FAJ, 2. ročník I. stupňa štúdia
 • Bc. Dominika Eliášová, PHF, 2. ročník II. stupňa štúdia
 • Vojtech Deme, PHF, 3. ročník I. stupňa štúdia

Organizačná štruktúra

Študentské parlamenty fakúlt pôsobia ako kontaktné miesto pre každého študenta, ktorý hľadá odpovede na svoje otázky o štúdiu a študentskom živote. Členovia študentských parlamentov obhajujú práva študentov a reprezentujú ich v orgánoch univerzity. Poskytujú tiež zaujímavé informácie, spolupodieľajú sa na prideľovaní ubytovania a zabezpečujú organizáciu spoločenských aktivít pre študentov.

Naše aktivity

SUN - Študentský univerzitný newsletter

Študentský parlament EU v Bratislave pripravuje pre študentov emailový newsletter, pomocou ktorého sa snaží zvyšovať informovanosť študentov o aktuálnom dianí na univerzite. Newsletter pre Teba pripravuje Bc. Lenka Debnárová

Pridajte sa aj vy do zoznamu prijímateľov newslettera. Zadarmo tak budete mať pravidelný prístup k užitočným informáciám priamo z prvej ruky!

Kontaktný formulár

Tento formulár môžete použiť na kontaktovanie členov Študentského parlamentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Správu môžete poslať buď anonymne alebo s uvedením vašej kontaktnej emailovej adresy (v tomto prípade vám na vašu správu budeme môcť aj odpovedať).

Kategória správy
Správa*
Kontaktný email