AIESEC

Kontakt

Viac informácií:  http://tvojaskusenost.sk/

Čo aktuálne robíme?  Facebook fan page.

Chceš byť o krok bližšie k svojej vysnívanej kariére a nestačí ti to, čo ťa učia v škole?

Cieľom AIESEC je poskytnúť mladým ľuďom praktické skúsenosti a možnosti pre ich profesionálny a osobný rozvoj:

  • práca v tíme a rozvoj líderských schopností 

  • získavanie pracovných skúseností v oblasti ľudských zdrojov, projektového manažmentu, predaja, marketingu a financií
  • budovanie siete kontaktov na Slovensku a v zahraničí
  • priamy kontakt s firemným sektorom
  • aktívne vzdelávanie (tréningy, semináre, workshopy, národné a medzinárodné konferencie)
  • možnosť organizovať projekty, konferencie a iné udalosti 
  • odhalenie vlastného nadania a talentu

AIESEC je najväčšia medzinárodná organizácia riadená študentmi a čerstvými absolventmi. Poskytuje vzdelanie a praktické skúsenosti prostredníctvom zahraničných stáží, členstva, konferencií a projektov.

ZAHRANIČNÉ STÁŽE

Vycestovať na zahraničnú stáž môžu študenti denného i externého štúdia ako aj absolventi do dvoch rokov od ukončenia vysokej školy. AIESEC poskytuje dva druhy stáží vo viac ako 110 krajinách sveta. Na kultúrnych stážach môžu študenti ako dobrovoľníci rozvíjať danú komunitu vzdelávaním alebo prácou na rôznych neziskových projektoch. Na profesionálnych stážach pracujú v oblasti vzdelávania, marketingu, business administration, IT, financií a ďalších.
Konkrétne ponuky si môžte pozrieť na stránke : https://opportunities.aiesec.org/ .

ČLENSTVO

Členovia AIESEC získavajú pracovné skúsenosti v oblasti ľudských zdrojov, predaja, financií, či marketingu. Taktiež môžu organizovať konferencie, neziskové projekty alebo už v mladom veku viesť vlastný tím. Členom sa môže stať študent denného aj externého štúdia a pracovať tak na svojom profesionálnom a osobnom rozvoji.

KONFERENCIE A PROJEKTY

AIESEC Slovensko organizuje najväčší veľtrh práce pre mladých Národné Dni Kariéry a konferencie ako Talents of Tomorrow a Youth to Business. Zúčastniť sa môžu študenti aj čerství absolventi.

AIESEC Bratislava organizuje konferenciu Develop IT zameranú na študentov inforačných technológií. Taktiež je možné zúčastniť sa letného projektu na rozvoj tzv. mäkkých zručností Me, myself and I, ktorý je vhodný pre vysokoškolákov a stredoškolákov.


Prezident

Andrej Csizmadia

andrej.csizmadia@aiesec.sk

0904 013 153

Stáže pre mladých

Lea Benková

lea.benkova@aiesec.sk

0902 486 447

Stáže pre firmy

Karin Kundrátová

karin.kundratova@aiesec.sk

0918 120 135

Stáže pre organizácie

Klaudia Kušnírová

klaudia.kusnirova@aiesec.sk

0918 048 530

Marketing

Jana Zajdenová

zajdenova@aiesec.sk

0944 180 769

Starostlivosť o členov

Jakub Hubranič

jacob.hurbanic@aiesec.sk

0948 833 172

Financie

Petronela Mašlonková

petronela.maslonkova@aiesec.sk

0948 291 931

Vzťahy s firmami

Marianna Szarková

marianna.szarkova@aiesec.sk

0907 155 793