Študentské organizácie na Ekonomickej univerzte v Bratislave

Študentský parlament Ekonomickej univerzity v Bratislave

ŠP EU je najvyššia študentská organizácia, ktorá je nápomocná, zastupuje a reprezentuje záujmy všetkých študentov EU v Bratislave. ŠP EU tvoria členovia študentskej časti Akademického senátu EU v BA.

Viac

AIESEC

AIESEC Bratislava - skúsenosti doma i v zahraničí

AIESEC ja najväčšia svetová organizácia riadená vysokoškolskými študentmi a absolventmi. Tvorí sieť 60 000 členov, pôsobiacich na 1700 univerzitách v 110 krajinách sveta.

Viac

Erasmus Student Network

Viac

oikos Bratislava

Oikos Bratislava je pobočkou medzinárodnej mimovládnej organizácie zameranej na udržateľnú  ekonómiu a manažment Oikos International. Jednotlivé pobočky pôsobia na popredných univerzitách s ekonomickým zameraním. Šíria informácie, prepájajú študentov s vyučujúcimi a ľuďmi z praxe, aktivizujú ľudí a snažia sa o pozitívnu zmenu k udržateľnejšej spoločnosti. Informuje o témach, zdrojoch a aktivitách, týkajúcich sa udržateľného rozvoja v Bratislave i na celom Slovensku.

Viac