Aktuálne informácie

 

Všetky podrobné informácie o vydávaní a preberaní IČK (identifikačnej čipovej karty) získajú študenti v budove Výučba 2 - budova rektorátu na pracovisku CIT – 9.posch.

REGISTER   ŠTUDENTA  č. m. A9.05

 (tel. 02 6729 5369)

( email: register.ick@euba.sk ) 

úradné hodiny:

Pondelok - štvrtok:  9.00- 11.00 a 13.00 - 14.00 hod.

     Piatok: 9.00 - 11.00 hod.

 

 

Študenti denného štúdia nastupujúci do prvých ročníkov ( Bc. a Ing. ) si môžu preukazy vyzdvihnúť v septembri po zápise na A9.05. 

K prevzatiu preukazu je potrebné priniesť vyplnené tlačivá z AIS ( číslo preukazu doplníte pri preberaní):

Žiadosť o vydanie preukazu

Súhlas  so spracovaním osobných údajov

Prihláška za člena CKM SYTS

 

Študenti externého štúdia si môžu preukazy vyzdvihnúť každú sobotu od 23.9. do 28.10.2017 

na 8. posch. ( budova rektorátu, FHI, FPM ) - služba vstup do PC učební hneď pred výťahom.

K prevzatiu preukazu je potrebné priniesť vyplnené tlačivo z AIS ( číslo preukazu doplníte pri preberaní):

 Žiadosť o vydanie preukazu


Študenti 2. a vyššieho ročníka, ktorí majú preukaz denného študenta ISIC, si môžu po zápise v septembri prolongovať preukaz na A9.05. Po zápise do príslušného ročníka sa študent preukáže dokladom o zaplatení poplatku (viď poplatky ) za prolongáciu (aktivačný poplatok 12 € ) v miestnosti register študenta A9.05, kde mu bude ISIC preukaz prolongovaný na ďaľší a.r. 2017/18

 

 prolongačná známka

Po prolongácii je potrebné aktivovať preukaz na Univerzitnom termináli priložením preukazu v spodnej šikmej časti terminálu !!!!!

 

  • Poplatok za prolongáciu na ďaľší a.r. 2017/18 je pre študentov denného štúdia 2. a vyššieho ročníka 12 €  ( doktorandi 10 € )

  • Študenti denného štúdia, ktorí už majú preukaz študenta EU a mali prerušené štúdium alebo opakujú ročník platia iba poplatok za prolongáciu (aktivačný poplatok 12 € )
  • Študenti denného štúdia, ktorí prestupujú na inú fakultu môžu pokračovať s pôvodným preukazom, platia poplatok 12 € za prolongáciu
  • Študenti denného štúdia, ktorí pokračujú na druhom stupni štúdia platia poplatok 12 € za prolongáciu ( nepotrebujú nový preukaz )
  • Aktivácia preukazu študenta externého štúdia je bezplatná a môže sa uskutočniť až po zápise študenta priložením preukazu k terminálu. V prípade, že terminál po priložení externého preukazu študenta nezobrazuje správny a. r. 2017/2018, treba prísť na A9.05 alebo napísať na register.ick@euba.sk
  • Študenti externého štúdia, ktorí už majú preukaz študenta EU a mali prerušené štúdium alebo opakujú ročník  majú aktiváciu zdarma.

/Zľavnené cestovné je poskytované počas trvania štúdia, pričom ukončenie 1. stupňa vysokoškolského štúdia sa považuje za ukončenie štúdia, tak isto ako ukončenie 2. stupňa vysokoškolského štúdia. To znamená, že po skončení študijného programu 1. stupňa absolvent nie je študentom, a to ani v prípade prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa vysokoškolského štúdia, a to až do zápisu na ďalšie štúdium. Do zápisu na ďalšie štúdium nemá nárok na zľavnené cestovné pre žiakov a študentov škôl podľa PP ZSSK./

 

Mili studenti,

aktualizujte si kontakty vo svojom ISIC konte (link: http://online.syts.sk/doplnenie-udajov.html) a priamo v ňom po prihlásení nájdete výber z najobľúbenejších kupónov z tohtoročnej kupónovej knižky

 

  

Pri príležitosti začiatku nového akademického roka 2013/14 spoločnosť EMtest-SK s.r.o. uviedla do prevádzky nový web www.preukazstudenta.sk.

Portál je určený pre všetkých držiteľov multifunkčného preukazu študenta denného i externého štúdia vysokej školy, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac o možnostiach jeho použitia mimo priestorov vysokej školy. Nájdete tu aktuálne informácie najmä o použití preukazu študenta v ZSSK, a.s., mestskej a prímestskej autobusovej doprave u dopravcov zapojených v systéme EMBASE.