Študijné oddelenie FPM

Študijná referentka pre prijímacie pohovory na 1. a 2. stupeň štúdia na FPM

Mgr. Slávka BIELIKOVÁ

miestnosť : D5.14, Výučba 2
telefón: +421 2 6729 5514
slavka.bielikova@euba.sk

Úradné hodiny:

po: 13.00 - 14.30

ut:    8.30 - 10.30
st:  13.00 - 14.30
št:    8.30 - 10.30

pi:    8.30 - 10.00


Študijná referentka pre 1. ročník I. stupeň dennej a externej formy štúdia a 2. ročník dennej formy štúdia pre odbor EMP

Zuzana MARKOVIČOVÁ

miestnosť : D5.32, Výučba 2
telefón: +421 2 6729 5532
zuzana.markovicova@euba.sk

Úradné hodiny:

po: 13.00 - 14.30

ut:    8.30 - 10.30
st:  13.00 - 14.30
št:    8.30 - 10.30

pi:    8.30 - 10.00


Študijná referentka pre 3. ročník I. stupeň dennej a externej formy štúdia, 2. ročník dennej formy štúdia pre odbor FM a 2. ročník externej formy štúdia

Anna ČAČANÁ

miestnosť : D5.34, Výučba 2
telefón: +421 2 6729 5534
anna.cacana@euba.sk

Úradné hodiny:

po: 13.00 - 14.30

ut:    8.30 - 10.30
st:  13.00 - 14.30
št:    8.30 - 10.30

pi:    8.30 - 10.00


Študijná referentka pre 1. a 2. ročník II. stupeň dennej a externej formy štúdia

Eva ŠTEPANOVIČOVÁ

miestnosť : D5.30, Výučba 2
telefón: +421 2 6729 5530
eva.stepanovicova@euba.sk

Úradné hodiny:

po: 13.00 - 14.30

ut:    8.30 - 10.30
st:  13.00 - 14.30
št:    8.30 - 10.30

pi:    8.30 - 10.00