Študijné oddelenie FMV

Referentka pre študijné záležitosti

Ing. Tatiana FRANKOVIČOVÁ

miestnosť: E4.29, Výučba 2
tel.: +421 2 6729 5479
tatiana.frankovicova@euba.sk

Úradné hodiny:

po: 13.00 – 15.00
st:    9.00 - 12.00, 13.00 - 15.00 
pi:    9.00 - 12.00

 


Referent pre študijné záležitosti

Ing. Dušan MRVA

miestnosť: E4.07, Výučba 2
tel.: +421 2 6729 5457
dusan.mrva@euba.sk

Úradné hodiny:

po: 13.00 – 15.00
st:    9.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
pi:    9.00 - 12.00