Študijné oddelenie FAJ

Študijný referát FAJ

Študijné referentky pre študentov v študijnom programe

Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia 

Bc. Renáta MENCEROVÁ

Úradné hodiny:

Utorok: 8,30 – 11,30

Streda: 13,00 – 15,30

Štvrtok: 8,30 – 11,30

referentka pre študijné záležitosti

pre 3. ročník 1. stupňa štúdia,

pre 1. a 2. ročník

2. stupňa štúdia

 

 

 

 

D2.40

 

 

 

 

 

 

 

 

02/6729 5240

 

 

 

 
renata.mencerova@euba.sk

 

 

  

 

Zuzana BIHARIOVÁ

Úradné hodiny pre študentov:

Utorok: 8,30 – 11,30

Streda: 13,00 – 15,30

Štvrtok: 8,30 – 11,30

referentka pre študijné záležitosti pre 1. a 2. ročník 1. stupňa štúdia a pre sociálne záležitosti 1. a 2. stupňa štúdia,

a registrácia publikačných výstupov učiteľov

    D2.16

02/6729 5216

zuzana.bihariova@euba.sk