Referát pre sociálnu starostlivosť OF

Referentka pre sociálne veci

Ing. Mária NOVÁKOVÁ

miestnosť: 1B06, Výučba 1
tel.: +421 2 6729 1138
maria.novakova@euba.sk

Úradné hodiny:

ut: 8.30 – 11.00
st: 8.30 – 11.00
št: 8.30 – 11.00