Študijné oddelenie OF

Vedúca študijného oddelenia

Študijná referentka pre 1. stupeň - I. ročník denného štúdia a III. ročník externého štúdia

Ing. Zora SZAKÁLOVÁ

miestnosť: 1B12, Výučba 1
tel.: +421 2 6729 1104
zora.szakalova@euba.sk

Úradné hodiny:

ut: 8.30 – 11.00
st: 8.30 – 11.00, 13.00 – 15.00
št: 8.30 – 11.00


Študijná referentka pre 2. stupeň - I.a II. ročník denného štúdia

Ing.  Jana HATÁROVÁ

miestnosť: 1B10, Výučba 1
tel.: +421 2 6729 1168
jana.hatarova@euba.sk

Úradné hodiny:

ut: 8.30 – 11.00
st: 8.30 – 11.00, 13.00 – 15.00
št: 8.30 – 11.00


Študijná referentka pre 1. stupeň – I. a II. ročník externého štúdia a II. ročník denného štúdia, 2. stupeň – I. a II. ročník externého štúdia

Ing.  Danica ŽITNÁ

miestnosť: 1B13, Výučba 1
tel.: +421 2 6729 1169
danica.zitna@euba.sk

Úradné hodiny:

ut: 8.30 – 11.00
st: 8.30 – 11.00, 13.00 – 15.00
št: 8.30 – 11.00


Študijná referentka pre 1. stupeň - III. ročník denného štúdia  a I. - III. ročník denného i externého štúdia Nové Zámky, Topoľčany

Ing. Gabriela KUČEROVÁ

miestnosť: 1B09, Výučba 1
tel.: +421 2 6729 1186
gabriela.kucerova@euba.sk

Úradné hodiny:

ut: 8.30 – 11.00
st: 8.30 – 11.00, 13.00 – 15.00
št: 8.30 – 11.00