Referát pre sociálnu starostlivosť NHF

Sociálna referentka

Jana STRUHÁRIKOVÁ

miestnosť: 2B19, Výučba 1
tel.: +421 2 6729 1424
fax: +421 2 6241 2302
jana.struharikova@euba.sk

Úradné hodiny:

utorok 09.00 - 12.00
streda 12.30 - 15.00
štvrtok 09.00 - 12.00