Oddelenie knižnično-informačných služieb

Vedúca oddelenia:

Božena Černá
tel.: +421 2 6729 1258
miestnosť: 2D15
bozena.cerna@euba.sk

Oddelenie knižnično-informačných služieb poskytuje používateľom základné knižnično-informačné služby. Zabezpečuje proces absenčných výpožičných služieb a prezenčných služieb v systéme špecializovaných študovní formou voľného prístupu. Realizuje medziknižničnú a medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu. Spravuje, ochraňuje a uchováva knižničný fond.


Zamestnanci:

Ján Pažitný
tel.: +421 2 6729 1190
miestnosť: 1D03
jan.pazitny@euba.sk


Zuzana Cingeľová
tel.: +421 2 6729 1324
miestnosť: 3D
zuzana.cingelova@euba.sk


Mária Grznárová
tel.: +421 2 6729 1190
miestnosť: 1D03
maria.grznarova@euba.sk


Jarmila Holotíková
tel.: +421 2 6729 1324
miestnosť: 3D
jarmila.holotikova@sk


Andrea Kopčová
tel.: +421 2 6729 1239
miestnosť: 2D16
andrea.kopcova@euba.sk

Mária Kralovičová
tel.: +421 2 6729 1263
miestnosť: 2D
maria.kralovicova@euba.sk


Mgr. Zdena Mináriková
tel.: +421 2 6729 1301
miestnosť: 3D01
zdena.minarikova@euba.sk


Janka Szolgayová
tel.: +421 2 6729 1494
miestnosť: 4D
janka.szolgayova@euba.sk


Eva Okrucká
tel.: +421 2 6729 1279
miestnosť: 2D18
eva.okrucka@euba.sk


Katarína Ondrášková
tel.: +421 2 6729 1263
miestnosť: 2D
katarina.ondraskova@euba.sk

Štefánia Palkovičová
tel.: +421 2 6729 1473
miestnosť: 2D16
stefania.palkovicova@euba.sk


Anna Bernáthová
tel.: +421 2 6729 1473
miestnosť: 2D
anna.bernathova@euba.sk


Drahomíra Slatinová
tel.: +421 2 6729 1263
miestnosť: 2D
drahomira.slatinova@euba.sk


Miroslav Šebo
tel.: +421 2 6729 1190
miestnosť: 1D03
miroslav.sebo@euba.sk


Mária Výrašteková
tel.: +421 2 6729 1494
miestnosť: 4D
maria.vyrastekova@euba.sk