Oddelenie informačných zdrojov

Vedúca oddelenia:

Mgr. Iveta Pleceniková
tel.:+421 2 6729 1358
miestnosť: 3D15
iveta.placenikova@euba.sk

Oddelenie informačných zdrojov zabezpečuje centrálnu akvizíciu klasických a elektronických informačných zdrojov z domácej a zahraničnej produkcie, ktoré odborne analyticko-synteticky a bibliograficky spracováva. Realizuje medzinárodnú a vnútroštátnu výmenu dokumentov. Zabezpečuje zber, evidenciu, bibliografickú registráciu a sprístupňovanie publikačnej činnosti a ohlasov zamestnancov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Sprístupňuje domáce a externé elektronické informačné zdroje. Poskytuje nadstavbové, rešeršné, konzultačné a poradenské služby všetkým kategóriám používateľov. Vykonáva metodickú, konzultačnú a poradenskú činnosť a informačné vzdelávanie v rozsahu obsahovej profilácie oddelenia.


Zamestnanci:

Edita Behulová
tel.: +421 2 6729 1148
miestnosť: 1D02
edita.behulova@euba.sk


Aneta Čižmáriková
tel.:+421 2 6729 1311
miestnosť: 3D17
aneta.cizmarikova@euba.sk


Ing. Jana Dolgošová
tel.: +421 2 6729 1476
miestnosť: 3D04
jana.dolgosova@euba.sk


Ing. Zuzana Gejdošová
tel.: +421 2  6729 1384
miestnosť: 3D06
zuzana.gejdosova@euba.sk

 

Michal Sýkora
tel.: +421 2 6729 1376
miestnosť: 3D05
michal.sykora@euba.sk

Ing. Zuzana Gúčiková
tel.:+421 2  6729 1362
miestnosť: 3D18
zuzana.gucikova@euba.sk


Margita Haláková
tel.:+421 2 6729 1384
miestnosť: 3D06
margita.halakova@euba.sk


Ing. Martina Hrončáková
tel.: +421 2 6729 1247
miestnosť: 2D07
martina.hroncakova@euba.sk


Mgr. Dagmar Jóžová
tel.: +421 2  6729 1376
miestnosť: 3D05
dagmar.jozova@euba.sk


Leokádia Modrovská
tel.: +421 2  6729 1442
miestnosť: 4D03
leokadia.modrovska@euba.sk

Mgr. Ľubica Mravíková
tel.:+421 2  6729 1216
miestnosť: 2D06
lubica.mravikova@euba.sk


Ing. Silvia Némethová
tel.: +421 2 6729 1265
miestnosť: 2D05
silvia.nemethova@euba.sk


Mgr. Gabriela Nováková
tel.: +421 2 6729 1244
miestnosť: 2D05
gabriela.novakova@euba.sk


Mgr. Mária Petrovitsová
tel.: +421 2 6729 1379
miestnosť: 3D07
maria.petrovitsova@euba.sk