Kongresové a podnikateľské centrum

Kontakt:

Ekonomická univerzita v Bratislave

Centrum podnikateľských činností

a univerzitných služieb

Dolnozemská cesta 1

852 35 Bratislava 5

tel. +421 2 6729 5686

e-mail: cpcus.cpcus@euba.sk


Prechodne nevyužité výučbové a prevádzkové priestory univerzity možno krátkodobo prenajať na základe písomnej objednávky. Kapacita miestností na krátkodobý prenájom je od 50 do 318 miest.

Aula EU v Bratislave

Reprezentatívne priestory vhodné pre usporiadanie konferencií, prednášok, prezentácií, valných hromád a rôznych spoločenských podujatí. Kapacita auly je 650 miest a priestor vo vestibule auly je možné využiť na prezentáciu firiem. Aula je vybavená najmodernejšou audiovizuálnou a výpočtovou technikou so zabezpečenou technickou podporou. Priamo v areály je možnosť parkovania.

Ponúkame na prenájom priestory auly Ekonomickej univerzity v Bratislave

Novovybudovaná multifunkčná aula EU v Bratislave má kapacitu 650 miest. 

Súčasťou budovy auly je zasadacia miestnosť s kapacitou 40 miest, bufet s možnosťou zabezpečenia cateringových služieb, šatňa, sociálne zariadenia a 80-miestnie parkovisko.

Ekonomická univerzita v Bratislave poskytuje priestory auly s kompletným zabezpečením - moderná audiovizuálna technológia s možnosťou projekcie, tlmočnícky systém, cateringové služby. Aulu je možné využívať pri usporiadaní konferencií, kongresov, seminárov, prednášok, školení, firemných meetingov, zhromaždení.

Ponuka cateringových služieb

V priebehu konania akcií môžete využiť naše stravovacie služby – občerstvenie, celodenné stravovanie a rauty. Účastníkom konferencií môžeme ponúknuť ubytovanie v ubytovacích zariadeniach Ekonomickej univerzity v Bratislave.