Folklórny súbor Ekonóm

Vedúci súboru:

Ondrej Lenár
tel.: + 421 2 6729 1632
fsekonom@fsekonom.sk

webová stránka súboru 

Folklórny súbor Ekonóm vznikol v máji 1969 z iniciatívy mladých, folklóru naklonených ľudí pri vtedajšej Vysokej škole ekonomickej ako ďalší zo série vysokoškolských folklórnych súborov pôsobiacich v Bratislave a svoju príslušnosť ku škole (dnešnej Ekonomickej univerzite) deklaroval aj vo svojom názve. Odvtedy sa v Ekonóme pravidelne stretávajú študenti a absolventi bratislavských stredných a vysokých škôl, najmä Ekonomickej univerzity, ktorých spája nielen záujem o folklór a spoločná snaha sprostredkovať jeho hodnoty súčasnému divákovi, ale aj pocit zmysluplne využitého voľného času, potreba intenzívnejšieho spoločenského života a zaradenie do určitej záujmovo blízkej skupiny.

V súbore funguje tanečná, hudobná a spevácka zložka, ktoré sa navzájom dopĺňajú a na javisku tvoria jeden integrovaný celok. Všetky tri zložky každoročne prijímajú nových členov - študentov prichádzajúcich do Bratislavy z celého Slovenska.

Folklórny súbor Ekonóm je účelovým zariadením EU, ktoré plní úlohy v rozvíjaní záujmovej a umeleckej činnosti