PRACOVISKÁ EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE

770capital

Útvary riadené rektorom

Viac

Útvary riadené kvestorkou

Viac

Útvary riadené prorektorom pre vzdelávanie

Viac

Útvary riadené prorektorom pre rozvoj univerzity

Viac
 

Útvary riadené prorektorkou pre vedu a doktorandské štúdium

Viac
 

Útvary riadené prorektorom pre medzinárodné vzťahy

 

Útvary riadené prorektorkou pre manažovanie akademických projektov

Viac

Klub ekonómov

Klub ekonómov Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len KE EU) je nadstranícke, neziskové, dobrovoľné združenie občanov absolventov Ekonomickej univerzity a jej predchodkyne Vysokej školy ekonomickej v Bratislave (ďalej len EU) ...

 

Viac