" /> Ekonomická univerzita v Bratislave

Kontakty

doc. Ing. Jana Péliová, PhD.

Prorektorka pre manažovanie akademických projektov

 


E-mail: jana.peliova@euba.sk

Phone: 421 2 6729 5375

Kancelária: E3.25