GMP

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave v spolupráci s ESCP Europe akreditovanej u ACCSB, EQUIS a AMBA, vám ponúka štúdium General Management Programme (GMP).

Program, ktorý sa stane Vašim prvým krokom na ceste k zlepšeniu manažérskych schopností, predstavuje zároveň prvý krok k získaniu prestížneho European Executive MBA (EEMBA) titulu. Kredity získané v rámci programu GMP, budete môcť využiť k pokračovaniu v štúdiu programu EEMBA,  ktorý bol v októbri t.r. zaradený denníkom the Financial Times na 1. miesto v programoch MBA z pohľadu karierneho uplatnenia jeho absolventov.


gmp

Čo je GMP

General Management Programme (GMP) je modulárny program, ktorého cieľom je poskytnúť manažérom hlbšie pochopenie súvislostí globálnej ekonomiky a získanie zručností potrebných na zefektívnenie riadiacich schopností a strategického myslenia.

Nie je dôležité či sa venujete podnikaniu, pracujete v neziskovej organizácií alebo vo verejnej správe. Najdôležitejšia je chuť neustále sa učiť.

Program je navrhnutý tak, aby umožnil organizáciám pripravovať vysoko kvalifikovaných riadiacich pracovníkov cestou zvyšovania ich odbornosti.


Čo získate absolvovaním GMP u nás

  • možnosť študovať bez nutnosti prerušenia Vašich pracovných a podnikateľských aktivít

  • možnosť absolvovať štúdium v slovenskom alebo anglickom jazyku podľa Vašich preferencií

  • po úspešnom ukončení štúdia dostane medzinárodne uznávaný certifikát GMP

  • možnosť započítania získaných kreditov pre štúdium European Executive MBA

     


General Mangement Programme