Oddelenie pre verejné obstarávanie

Vedúca oddelenia:

Ing. Anna Národová
tel.: +421 2 6729 5147
fax: 6729 5185
miestnosť: D1.26
anna.narodova@euba.sk

Zabezpečuje obstarávanie tovarov, prác a služieb v podmienkach EU v Bratislave v celej jeho pôsobnosti. Za činnosť oddelenia zodpovedá jeho vedúci zamestnanec kvestorovi.

Zamestnanci:

Mária Hiebschová
tel: +421 2 6729 5277
miestnosť: D1.27
maria.hiebschova@euba.sk


Ing. Galina Uherková
tel.: +421 2 6729 5269
miestnosť: D1.29
galina.uherkova@euba.sk

Ing. Peter Ondrejka
tel.: +421 2 6729 5270
miestnosť: D1.30
peter.ondrejka@euba.sk