Pre firmy

Kariérne centrum Ekonomickej univerzity v Bratislave je sprostredkovateľské centrum v oblasti uplatňovania absolventov Ekonomickej univerzity v Bratislave v praxi. Je komplexným pracoviskom zohľadňujúcim potreby študentov, absolventov a klientov univerzity. Jeho poslaním je pomôcť študentom v hľadaní, príprave a sprostredkovaní ich budúcej kariéry už počas štúdia na univerzite a spoločnostiam nájsť vhodných absolventov.

Význam KC EU pre spoločnosti:

  • nájsť potencionálnych zamestnancov priamo na univerzite a možnosť ich prípravy  v spoločnosti už počas štúdia - študijné programy EU

  • prezentovanie spoločnosti a odborníkov

PONUKA KC EU PRE SPOLOČNOSTI, ORGANIZÁCIE A FIRMY

  • sprostredkovanie voľných pracovných miest, trainee, stáží, brigád

  • organizovanie workshopov, prednášok a prezentácií Vašej firmy

    (len pre firmy s celoročnou spoluprácou)

  • účasť Vašich odborníkov z praxe na výučbe (len pre firmy s celoročnou spoluprácou)

  • vypísanie témy záverečnej bakalárskej a diplomovej práce

Reklamná podpora (možnosť doobjednať za poplatok individuálne reklamné činnosti):

  • priebežné informovanie študentov na stránke sociálnych sietí

  • výlep informácií na vývesných tabuliach v priestoroch EU

Nacenenie služieb je závislé od počtu hľadaných pozícií. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať na adrese kariera@euba.sk

 

Cenová ponuka

 

Služba

Cena bez DPH

Zverejnenie pracovnej ponuky

 

Zverejnenie pracovnej ponuky od 5 a viac pozícií na webe KC EU

 

20,84 EUR

 

8,34 EUR

Zverejnenie brigády pre študentov

 

Zverejnenie brigády pre študentov na webe KC EU od 5 a viac

 

12,50 EUR

 

12,50 EUR

Výlep reklamných-informačných plagátov

– 3 kusy/2 týždne + 100 letákov

 

12,50 EUR

Promo akcia - spoločenská miestnosť V1 , V2


40/h EUR 

Promo akcia vestibul V1, V2


40/h EUR nad 3h - 30 EUR/1h

Prednáška-promo -výčbová miestnosť


30/h EUR

Samostatne stojaci reklamný nosič


1 mesiac/80 EUR

 

Ak firmám alebo spoločnostiam, ktoré nie je platcom DPH - sa účtujú ceny s DPH

Pracovné pozície a brigády zverejnené na webovej stránke KC EU http://www.euba.sk/pracoviska/karierne-centrum/pracovne-ponuky,  môžu byť zverejnené v rámci ceny aj na stránke sociálnej siete - FB

Polročná spolupráca 400 EUR s DPH 480 EUR
Celoročná spolupráca 800 EUR s DPH 960 EUR