" /> Ekonomická univerzita v Bratislave

Kariérna cesta

Koordinátorka

Kariérnej cesty

Iveta Kulifajová
Kariérne centrum EU v Bratislave
Dolnozemská cesta 1/b
tel.:+421 2 6729 5356 kariera@euba.sk

wwww.euba.sk/kariera

 

PrihláškaApplication form

Kariérne centrum Ekonomickej univerzity v Bratislave organizuje „Kariérnu cestu“ - veľtrh práce a kariérneho poradenstva s cieľom poskytnúť spoločnostiam priamy kontakt na sprostredkovanie pracovných príležitostí, pracovných odporúčaní, konzultácii absolventom a aktuálnym študentom EUBA. Miesto konania Ekonomická univerzita v Bratislave.

Spoločnosti majú možnosť priameho oslovenia 2 300 budúcich absolventov a 11 000 študentov počas bežného vyučovacieho procesu. Počas podujatia sa budú konať rôzne sprievodné podujatia podporujúce účasť študentov.

Pracovný veľtrh Kariérna cesta je plánovaná
na október  2020

 

 

Účasť zahŕňa

 • vyhradenú plochu pre spoločnosť vo vestibule budovy V2 (rektorát)

 • 2 stoly a 2 stoličky

 • občerstvenie pre 2 zástupcov spoločnosti 

 • propagáciu loga účastníka na plagáte, propagáciu na sociálnej sieti Facebooku v skupinách EU ( viac ako 10 tis. členov http://www.facebook.com/ekonomicka.univerzita), v priestoroch univerzity formou plagátov, formou tlačovej správy

 • upratovacie služby po skončení

 • neobmedzené parkovanie

 • zverejnenie jednotlivých pracovných ponúk tzv. job wall v tlačenej forme - formát pozície na A4, A3, odovzdanie príp. elektronické zaslanie koordinátorke 

Job wall 

Návštevníci

 • študenti posledných ročníkov a absolventi Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorí hľadajú konkrétne pracovné pozície a trainee programy

 • študenti nižších ročníkov, ktorí sa zaujímajú o možnosti pracovného uplatnenia, záujem o získanie praxe už počas štúdia, napr. formou stáže, skráteného pracovného úväzku

 • fotogaléria našich aktivít

Harmonogram

 • pondelok od 10.00 h – 17.00 h – možnosť doručenia materiálov do skladu

 • utorok: 07.30 h – 08.00 h    príprava stolov a materiálov

 • utorok: 09.00 h slávnostné otvorenie veľtrhu

 • utorok: 09.00 h – 17.00 h    oslovovanie študentov, absolventov s ponukami

 • streda: 08:00 h - 17.00 h oslovovanie študentov, absolventov s ponukami

Návštevnosť

 • návštevnosť je ovplyvnená rozvrhom vyučovania na EU, začiatok výučby 7.30 h koniec výučby 19.30 h

 • prestávky výučby: 9.00 – 9.15 h, 10.45 – 11.00 h, 12.30 – 13.30 h, 15.00 – 15.15 h, 16.45 – 17.00 h

Priestor a stánky

 • pre Kariérnu cestu je určené prízemie hlavného a bočného vstupného vestibulu budovy V2 (rektorát)

 • na Kariérnu cestu je možné priniesť vlastné konštrukcie stánkov (priestor je limitovaný na 200 cm x 200 cm, t.j. 2 ks školských stolov a 2 ks stoličiek) povolené sú roll upy, pop-up steny, stojany v maximálnej veľkosti 2m

 • priestor si je možné kedykoľvek prezrieť po dohode s koordinátorkou

 • účastníkom nie je poskytnutá pevná konštrukcia stánku

 • je nutné rešpektovať vymedzené hranice priestoru

 • rezerváciu propagačných stolov (pultov) si účastník vyberá priamo v elektronickej prihláške podľa voľných priestorov uvedených v časti Aktuálna obsadenosť priestoru

Aktuálna obsadenosť priestoru/plochyMiesto

Spoločnosť

Miesto

Spoločnosť

1

 

26

 

2

 

27

3

 

28

 

4

 

29

 

5

 

30

 

6

 

31

 

7

 

32

 

8

 

33

 

9

 

34

 

10

 

35

 

11

 

36

 

12

 

37

 

13

 

38

 

14

 

39

 

15

 

40

 

16

 

41

 

17

 

42

 

18

 

43

 

19

 

44

 

20

 

45

 

21

 

46

 

22

 

47

 

23

 

48

 

24

 

49

 

25

 

50

  

Podorys vestibul

 

Vestibul budovy V2

 

 

 

Vestibul budovy V2


 

Pripojenie na internet

 • wifi pripojenie heslo eubawifi

Pripojenie k elektrickým rozvodom

 • toto pripojenie je obmedzené. V prípade potreby konzultujte s koordinátorom veľtrhu

Občerstvenie

 • počas dňa bude zabezpečené občerstvenie vo vyhradenom priestore v budove V2

 • občerstvenie a obedy sú určené pre 2 zástupcov spoločnosti

 • ponuku teplých a studených jedál nájdete v ďalších stravovacích zariadeniach priamo v priestoroch EU

Parkovanie

 • parkovacie miesta na verejnom parkovisku pred EUBA nie sú limitované počtom áut

 • vystavovateľ má právo príjazdu autom priamo pred vchod budovy V2 k vyloženiu si materiálov a následne je nutné auto preparkovať na verejné parkovisko EUBA

Cena

 • 650 € bez DPH, požiadavky nad rámec základnej ponuky sú individuálne spoplatnené

 • 600 € bez DPH, pre spoločnosti s celoročnou/polročnou platenou spoluprácou

Termín prihlásenia 

 Registráciou firma alebo spoločnosť súhlasí so všeobecnými podmienkami a s cenou, ktoré sú zverejnené vyššie.