27.09.2017

Aktualizácia rozvrhu denného a externého štúdia na ZS 2017/2018

Rozvrh na zimný semester akademického roka 2017/2018 pre denné a externé štúdium bol aktualizovaný. Je k dispozícii na stránke: http://euba.sk/studenti/rozvrh-vyucby.

« späť