06.09.2017

Prihláste sa na predmety, ktoré vedú lídri z praxe

Centrum severoamerických štúdií ponúka študentom v ZS 2017/18 predmety, ktoré učia odborníci z firiem ako AT&T, AmCham , O2, Adient, Seesame, TPA, IBM, Lenovo, DELL, Amazon, PwC a iné.

 

Americká obchodná kultúra a etika (American Business Culture and Ethics)

Odborníci z Adient, AmCham, AT&T, O2, Seesame a TPA Vás formou prípadových štúdií uvedú do oblasti obchodnej etiky, spoločenskej zodpovednosti firiem, vzťahov s exekutívou a verejnosťou.

Utorok 15:15 – 16:45 v A3.12

 

Manažment medziľudských zručností – prípadové štúdie Lenovo (Interpersonal Managerial Skills: Lenovo Case Studies)

Zlepšite svoje soft skills, ktoré budete potrebovať v každom zamestnaní. Vyučuje: tím, ktorý rozvíja talenty v Lenove (blokovo – 5 týždňov). Viac

Utorok od 3.10 do 14.11 v 5-tich blokoch, v zasadačke Auly

 

Ľudské zdroje v americkej praxi (Human Resources in American Practice)

Zažite osobne lídrov personálnych oddelení najsilnejších slovenských firiem ako DELL, Amazon, Lenovo. Vyskúšajte si, ako uspieť na pracovnom pohovore a získajte feedback od tých, ktorí o Vás budú raz rozhodovať. Veľmi zaujímavý kurz pre všetkých – nielen pre študentov personálneho manažmentu. 

Štvrtok 15:15 – 16:45 v A3.12

 

Výzvy líderstva (Leadership Challenges)

Naučte sa ako byť inšpiratívnym lídrom! Ako viesť tím, argumentovať, rozhodovať, rozvíjať kreativitu a iné pod vedením skúsenej trénerky Olívie Hurbanovej. 

Streda 13:30 – 15:00 v C1.09

 

Všetky predmety sú vyučované v anglickom jazyku. Za úspešné absolvovanie predmetu získate 3 kredity.

Prihlasovanie na predmety: cez AIS, resp. kontaktujte Vaše študijné oddelenie.

Tešíme sa na všetky prihlášky!  http://cnas.euba.sk/, cnas@euba.sk

« späť