12.06.2017

Prihlasovanie na mobility v rámci štipendijného programu CEEPUS pre akademický rok 2017/201

Prihlasovanie na mobility v rámci štipendijného programu CEEPUS pre akademický rok 2017/2018 bolo otvorené:

 

Študenti sa môžu uchádzať o štúdium na nasledovných univerzitách:

 

Wirtschaftsuniversität Wien /Rakúsko –                  2 študenti/každý 1 semester

University of Montenegro/Čierna hora –                 1 študent/1 semester

University of Zagreb/Croatia -                                  1 študent/1 semester

 

Od účastníkov na WU – Wien sa vyžaduje veľmi dobrá znalosť nemčiny aj angličtiny.  

Na ostaných univerzitách je potrebná znalosť angličtiny.

 

Záujemcovia sa musia zaregistrovať na: https://www.ceepus.info/login/register_short.aspx#nbb .

 

K prihláseniu je potrebné doložiť

  • životopis v slovenčine a v angličtine,
  • motivačný list v slovenčine a v angličtine,
  • výpis známok (v slovenčine)
  • a zaradenie, o ktorú univerzitu majú prednostný záujem

 

na Oddelenie medzinárodnej mobility, 3. posch., č.dv. A3.16 najneskôr do stredy 21. júna 2017.  

 

Bližšie informácie nájdete na stránke:

https://ceepus.saia.sk/

 

V prípade nejasností kontaktujte celouniverzitného koordinátora.


Dávid Bocko, Project Manager - International Mobility Department

Miestnosť č. A3.16
Tel: 6729 5386

« späť