Partneri univerzity

V snahe posilniť svoje medzinárodné postavenie vyvíjala EU v Bratislave úsilie o členstvo v uznávaných medzinárodných akademických asociáciách a iných organizáciach. V roku 1994 EU v Bratislave bola prijatá za riadneho člena asociácie EDAMBA (European Doctoral Association for Master and Business Administration) na výročnej schôdzi asociácie konanej v Neapole.

Univerzita je členom týchto medzinárodných inštitúcií:

EUA - European University Association EFMD- European Foundantion for Management Development Magna Charta Universitatum EAIE- European Association for International Education CIDD- Consortium of International Double Degrees
ERSA- European Regional Science Association CEISAL- Consejo Europeo de Estudios Sociales de América Latina EDAMBA - European Doctoral Programmes Association in Management and Business Administration SUERF - European Money and Finance Forum  

Partneri univerzity

ZUNO