Vedenie

Vedenie EU v Bratislave je stálym poradným orgánom rektora EU v Bratislave. Členmi vedenia sú rektor, prorektori a kvestorka.

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.                           

Rektor

 

 E-mail: sekrrek@euba.sk, ferdinand.dano@euba.sk
 Telefón: + 421 2 6729 5364

 Miestnosť: E3.14

 

 viac 

Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.

Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.

Štatutárny zástupca rektora
a prorektor pre rozvoj univerzity


E-mail: rudolf.sivak@euba.sk
Telefón: +421 2 6729 5361
Miestnosť: E3.11

doc. Ing. Denisa Čiderová, MA, PhD.

doc. Ing. Denisa Čiderová, PhD., MA

Prorektorka pre vedu a doktorandské štúdium

 

 E-mail: denisa.ciderova@euba.sk
 Telefón: +421 2 6729 5373
 Miestnosť: E3.23

doc. Mgr. Ing. Zuzana Juhászová, PhD.

doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD.

Prorektorka pre vzdelávanie


 E-mail: zuzana.juhaszova@euba.sk
 Telefón: +421 2 6729 5372
 Miestnosť: E3.22

Mgr. Boris Mattoš, PhD.

doc. Mgr. Boris Mattoš, PhD.

Prorektor pre medzinárodné vzťahy

 

 E-mail: boris.mattos@euba.sk
 Telefón: +421 2 6729 5374
 Miestnosť: E3.24

doc. Ing. Jana Péliová, PhD.

Prorektorka pre manažovanie-akademických projektov

 

 E-mail: jana.peliova@euba.sk
 Telefón: +421 2 6729 5375
 Miestnosť: E3.25

Ing. Mária Dziurová

 Ing. Mária Dziurová

 Kvestorka 

 

 E-mail: kvestor@euba.sk
 Telefón: +421 2 6729 5903, +421 2 6729  5335
 Miestnosť: D3.35