Správna rada

Správna rada EU v Bratislave je orgán, ktorý uplatňuje a presadzuje verejný záujem v činnosti EU v Bratislave, najmä v súvislosti s využívaním jej majetku a finančných prostriedkov poskytnutých EU v Bratislave štátom.

Členovia správnej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave

 • ŠRAMKO, Ivan, Ing. - predseda správnej rady
 • DUPAĽ, Andrej, prof. Ing., CSc.
 • GONDÁROVÁ, Beata, Ing.
 • HAJDUK, Marek, Bc. PhDr., PhD.
 • KESTLER, Vladimír, Ing., PhD.
 • KOHÚTIKOVÁ, Elena, Ing., PhD.
 • KONŠTIAK, Pavol, Ing.
 • MIHÓK, Peter, doc. Ing., CSc.
 • MILKO, Mikuláš, Ing.
 • PACHER, Miroslav, Ing.
 • PIOVARČI, Andrej, Ing., PhD.
 • ŠIMONČIČ, Róbert, Ing., PhD.
 • VIDA, Igor, Ing.
 • GUŽIŇÁK, Leonard

Zápisnice zo zasadnutí Správnej rady: