Akademický senát

Akademický senát EU v Bratislave tvoria volení zástupcovia akademickej obce.

Z celkového počtu členov AS EU v Bratislave tvoria študenti najmenej jednu tretinu. Každá fakulta má v AS EU v Bratislave rovnaký počet zástupcov. Celouniverzitné pracoviská EU v Bratislave majú v AS EU v Bratislave po jednom členovi.

Štatút EU

Rokovací poriadok AS EU

Volebný poriadok AS EU

 

Členovia akademického senátu

prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc.

Predseda akademického senátu

doc. Ing. Eva Sodomová, PhD.

Prvý podpredseda akademického senátu

RNDr. Daniela Sivašová, PhD.

Tajomníčka akademického senátu


Zamestnanecká časť AS EU

 • BARAC Ľudovít, PhDr. (FAJ)
 • BROCKOVÁ Katarína, doc. JUDr. Ing. PhD. (FMV)
 • ČAPLÁNOVÁ Anetta, prof. Ing. PhD. (NHF)
 • ČERNĚNKO Tomáš, Ing. Mgr. PhD. (NHF)
 • DUBOVSKÝ Július, PaedDr. (CTVŠ)
 • DUPAĽ Andrej, prof. Ing. CSc. (FPM)
 • FETISOVOVÁ Elena, doc. Ing. CSc. (FPM)
 • FIFIKOVÁ Dominika, Mgr. PhD. (FAJ)
 • GREŠŠ Martin, doc. Ing. PhD. (FMV)
 • HASPROVÁ Mária, Ing. PhD. (OF) 
 • JANČÍKOVÁ Eva, doc. Ing. PhD. (FMV)
 • KRIŽOVENSKÝ Marián, Ing. (CIT)
 • KVAPIL Roman, PhDr. PhD. (FAJ)
 • KUCHYŇKOVÁ Helena, Ing. (CPČaUS)
 • MAJDÚCHOVÁ Helena, prof. Ing. CSc. (FPM)
 • MANOVÁ Eva, doc. Ing. PhD. (PHF)
 • MÁZIKOVÁ Katarína, doc. Ing. PhD. (FHI)
 • POLÁČEK Marián, Ing. (OF)
 • SIMONIDESOVÁ Jana, Ing. PhD. (PHF)
 • SODOMOVÁ Eva, doc. Ing. PhD. (FHI)
 • SVOBODOVÁ Danica, Ing. (OEPaMU)
 • ŠUTEROVÁ Viola, Ing. PhD. (OF)
 • TKÁČ Michal, Dr.h.c. prof. RNDr. CSc. (PHF)
 • TUMPACH Miloš, doc. Ing. PhD. (FHI) 
 • ZUBAĽOVÁ Alena, doc. Ing. PhD. (NHF)

Študentská časť AS EU

 • Vladimír MICHÁLEK, Bc. (NHF)
 • CAPIAKOVÁ Darina (NHF)
 • BENCEL Andrej, Bc. (OF)
 • OLEJÁROVÁ Petra (OF)
 • BENČEKOVÁ Michaela (PHF)
 • GUZIŇÁK Leonard (FAJ)
 • ŠEVČÍK Jakub (FPM)
 • PÁLDIOVÁ Simona (FPM)
 • NOVOSADOVÁ Denisa (FHI)
 • OLEJÁROVÁ Petra (OF)
 • VIDLIČKA Miroslav (FHI)
 • VASEKOVÁ Kristína (FMV)
 • TAKÁČ Lukáš, Bc. (FMV)
 • TOMÁŠOVÁ Natália (FAJ)

 

Správy o činnosti AS EU v Bratislave:

 1. Správa o činnosti AS EU v Bratislave za rok 2015
 2. Správa o činnosti AS EU v Bratislave za rok 2014
 3. Správa o činnosti AS EU v Bratislave za rok 2013
 4. Správa o činnosti AS EU v Bratislave za rok 2012

 

Zápisnice z roku 2017:

 1. Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 11.05.2017
 2. Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 23.03.2017

Zápisnice z roku 2016:

 1. Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 10.11.2016
 2. Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 12.5.2016
 3. Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 10.3.2016
 4. Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 7.7.2016

Zápisnice z roku 2015:

 1. Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 16.12.2015
 2. Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 12.11.2015
 3. Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 29.9.2015
 4. Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 23.6.2015
 5. Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 20.5.2015
 6. Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 29.4.2015
 7. Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 9.4.2015
 8. Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 5.2.2015

Zápisnice z roku 2014:

 1. Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 1.12.2014
 2. Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 20.11.2014
 3. Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 15.10.2014
 4. Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 18.9.2014
 5. Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 10.6.2014
 6. Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 22.5.2014

Zápisnice z roku 2013:

 1. Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 22.10.2013
 2. Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 19.6.2013
 3. Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 29.4.2013

Zápisnice z roku 2012:

 1. Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 3.9.2012
 2. Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 19.6.2012
 3. Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 10.5.2012
 4. Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 3.4.2012
 5. Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 30.1.2012

Zápisnice z roku 2011:

 1. Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 14.12.2011
 2. Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 6.9.2011
 3. Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 23.6.2011
 4. Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 16.5.2011
 5. Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 19.4.2011
 6. Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 6.4.2011
 7. Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 7.2.2011

Zápisnice z roku 2010:

 1. Správa o činnosti AS EU v Bratislave za rok 2010
 2. Zápisnica zo zasadnutia akademického senátu EU v Bratislave dňa 15.12.2010
 3. Zápisnica zo zasadnutia akademického senátu EU v Bratislave dňa 8.11.2010
 4. Zápisnica zo zasadnutia akademického senátu EU v Bratislave dňa 5.10.2010
 5. Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 7.9.2010
 6. Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 22.7.2010
 7. Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 19.5.2010
 8. Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 27.4.2010
 9. Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 31.3.2010

Zápisnice z roku 2009:

 1. Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 15.12.2009
 2. Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 18.11.2009
 3. Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 10.6 2009
 4. Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 13.5 2009
 5. Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 18.3.2009

Zápisnice z roku 2008:

 1. Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 18.12.2008
 2. Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 18.11.2008
 3. Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 3.7.2008
 4. Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 14.5.2008
 5. Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 16.4.2008
 6. Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 12.3.2008

Zápisnice z roku 2007:

 1. Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 10.12.2007 
 2. Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 28.6.2007
 3. Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 25.4.2007 
 4. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 4.4.2007 
 5. Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 20.3.2007 
 6. Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 6.2.2007