Rámcové dohody

Dohoda o spolupráci sa uzatvára s osobitným zreteľom na všestranné poskytovanie vzájomnej pomoci cieľovo orientovanej do oblasti pôsobnosti zmluvných strán za účelom kvalifikovanejšieho, efektívnejšieho a rýchlejšieho vzájomne koordinovaného riešenia úloh vlastného a spoločného záujmu. Cieľom a účelom dohody je dohodnúť a realizovať obojstranne prospešnú spoluprácu a na jej základe udržiavať vzájomne sa podporujúce partnerské vzťahy.


Interná smernica č. 10/2010 - Príprava a schvaľovanie dohôd o spolupráci

Príloha č.1: Návrh na uzatvorenie dohody o spolupráci 

Príloha č.2: Memorandum o porozumení (v AJ)Memorandum o porozumení (v SJ)

Európske štáty

    Bulharsko

    Česká republika

 

Vlajka Fínsko    Fínsko

    Francúzsko

   Gruzínsko

   Holandsko

   Litva

    Lotyšsko

   Maďarsko

    Moldavsko

   Nemecko

    Poľsko

WSB Ddansk University  

Cracow University of Economics

WSZiB w Krakowie

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Opolski

West Pomeranian University of Technology in Szczecin

   Portugalsko

   Rakúsko

   Ruská federácia 

   Srbsko

   Španielsko

     Švajčiarsko

   Taliansko

   Ukrajina

   Veľká Británia

Štáty mimo Európy

    Alžírsko

Arménsko

   Argentína

   Austrália

   Brazília

   Čína

 

Vlajka India   India

       

  Indonézia

   Japonsko

  Južná Afrika

Kanada  Kanada

   Kazachstan

  Kórejská republika

   Kuba

   Malajzia

   Maroko

   Maurícius

   Mexico

  Spojené arabské emiráty

          

   Sýria

   Thajsko

National Institute of Development Administration

Vlajka Tunis   Tunis

   USA