" /> Ekonomická univerzita v Bratislave

TEC Monterrey - Mexiko

Webová stránka

Dokumenty a formuláre:

Prihláška na zahraničný študijný pobyt

LEARNING AGREEMENT

Uznanie štúdia na zahraničnej univerzite

Správa študenta zo zahraničného študijného pobytu

Vážení študenti,

ak sa chcete dozvedieť viac o možnostiach štúdia na prestížnej partnerskej univerzite TEC Monterrey v Mexiku, využite príležitosť získať informácie na stretnutí s úspešnými absolventmi tohto programu z minulých rokov.

Stretnutie sa uskutoční vo štvrtok 11.apríla 2013 o 12:30 v miestnosti A3.13 (budova rektorátu, 3.posch.)

Kontaktná osoba:

Ing. Ivana Vyskočová

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy

02/6729 5362

ivana.vyskocova@euba.sk