Ďalšie možnosti štúdia v zahraničí

Kontakt:

Vedúca oddelenia
medzinárodnej mobility

Erasmus+ inštitucionálny

koordinátor

Ing. Simona Kosztanko, PhD.
miestnosť: E3.09
tel.: +421 2 6729 5359
simona.kosztanko@euba.sk

 

ERASMUS + koordinátor

(študentské mobility – odchádzajúci študenti)

Miroslava Darnadiová

miestnosť: A3.16
tel.: 02/ 6729 5155
miroslava.darnadiova@euba.sk

 

ERASMUS + koordinátor

Mgr. Andrea Szabová

miestnosť.: A3.16

tel.: +421 2 6729 5155

andrea.szabova@euba.sk

 

ERASMUS + koordinátor

(študentské mobility – prichádzajúci študenti)
Katarína Majerská
miestnosť: A3.14
tel.: +421 2 6729 5193
katarina.majerska@euba.sk


Študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave sa môžu zúčastniť na zahraničných študijných pobytoch aj mimo mobilitných programov Európskej únie (mimo programov ERASMUS, CEEPUS, Leonardo da Vinci a pod.) a to na základe bilaterálnych a  multilaterálnych dohôd o spolupráci so zahraničnými univerzitami a inými inštitúciami poskytujúcimi vysokoškolské vzdelávanie.

V takýchto prípadoch sa postupuje v zmysle Internej smernice č. 2/2012.


Dokumenty a formuláre:

 

VÝZVA NA VÝBEROVÉ KONANIE NA ŠTÚDIUM PRESTÍŽNYCH PARTNERSKÝCH UNIVERZITÁCH V AK. ROKU 2016/2017

Zápisnica z výberového konania na pozíciu stážistu na Oklahoma State University v USA

ESCP

ESCP-Europe´s mission is to deliver an outstanding business education for successful international and multicultural careers anywhere in the world. Reaching beyond geographical and cultural barriers, ESCP-Europe is uniquely positioned to develop the capacity to manage change and diversity.

Viac

 

CEEPUS

Program CEEPUS je multištátny výmenný program, špeciálne prispôsobený potrebám krajín strednej Európy. Jeho cieľom je poskytovať nové impulzy pre medzinárodnú výmenu študentov a pedagógov v strednej Európe a znížiť tak asymetrický rozvoj v tomto regióne. Je financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu na základe dohôd ministerstiev školstva krajín, participujúcich na programe.

Viac


 

Užitočné odkazy