Preukaz učiteľa ITIC

770capital

Medzinárodný učiteľský identifikačný preukaz ITIC je jediným celosvetovo uznávaným dokladom

preukazujúcim štatút učiteľa. Neustálym rozvojom medzinárodného preukazu učiteľa ITIC a trhového trendu vydávať multifunkčné karty je od roku 2002 preukaz ITIC vydávaný ako multifunkčný preukaz s čipom na slovenských vysokých školách a univerzitách, ktoré v rámci tohto zaujímavého projektu participujú.

Preukaz vydáva svetová organizácia ISTC pod záštitou UNESCO. Združenie ISTC je medzinárodná nezisková organizácia, ktorá je zameraná na podporu a rozvoj cestovania študentov a učiteľov. Zároveň dohliada na rozvoj zliav na celom svete a akceptáciu medzinárodných identifikačných preukazov. 

PREUKAZ PONÚKA:

Zľavy doma a v zahraničí na vstupnom do historických pamiatok, múzeí, kultúrnych a športových zariadení, na dopravu, cestovanie, ubytovanie, stravovanie či nákupy.

  • Komlexné cestovné poistenie do celého sveta za 12 € na celý rok. Viac informácií získate TU
  • Subjekty, ktoré poskytujú zľavu, ľahko identifikujete podľa nálepky s textom ITIC. Vo všetkých 40 krajinách sveta, kde ITIC platí, môžete osobne alebo telefonicky kontaktovať národnú organizáciu, ktorá Vám ochotne podá ďalšie informácie. 

 

S preukazom ITIC cobrand sa stanete súčasťou celosvetovej komunity učiteľov, ktorí využívajú množstvo zliav a výhod pri každodenných nákupoch v rôznych oblastiach na Slovensku i v zahraničí. 

Pre všetky preukazy, či už novo objednané alebo prolongované dostanú učitelia špeciálne kupóny, ktoré majú možnosť využiť do 17.11.2017

Ukážka kupónov sa nachádza tu: https://goo.gl/yCQwKF 

 

Dajte nám, prosím, spätnú väzbu, nech je preukaz ITIC podľa Vašich predstáv 

Krátky dotazník nájdete tu:  https://goo.gl/forms/7BaewHMwKhNmxUam1


Špeciálna edícia TED knihy (malé knihy s veľkými myšlienkami)

TOP ponuka pre držiteľov preukazu ITIC

 

KOMU JE PREUKAZ URČENÝ A ČO POTREBUJETE K JEHO VYSTAVENIU

Preukaz ITIC môže byť vydaný pedagógovi ak je:

  1. v hlavnom pracovnom pomere so školou s minimálnym pracovným časom 18 hodín týždenne alebo
  2. na dôchodku alebo na materskej dovolenke, v týchto prípadoch môže byť počet hodín výučby menší

Inštitúcia musí byť akreditovaná MŠ SR.

Na vystavenie preukazu ITIC je potrebné:

  • jedna fotografia
  • preukaz totožnosti
  • poplatok za vystavenie preukazu 10 €

 

Prolongačná známka ITIC 12/2018: 

Prolongačná známka ITIC

Pre učiteľov, ktorí majú svoj Univerzitný preukaz ITIC a aj v tomto akademickom roku chcú využívať výhody a zľavy, ktoré im členstvo ITIC poskytuje, je tu možnosť zakúpiť si Prolongačnú známku ITIC, ktorá predĺži platnosť Univerzitného preukazu a zároveň členstva ITIC až do 31.12.2018.

ITIC preukaz

Cena prolongačnej známky ITIC je 10 € - platí do 31.12.2018

 

Poplatky je možné realizovať len „poštovým peňažným poukazom U“ alebo bezhotovostným prevodom na číslo účtu7000080671/8180

IBAN SK47 8180 0000 0070 0008 0671
variabilný symbol 921411
KS 0379 pri platbe poštovou poukážkou alebo
KS 0308 pri bezhotovostnej platbe.
Adresa: Ekonomická univerzita, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

 

 

Informácie o vydávaní, aktivácii, prolongácii, stratách, kópiách... preukazov získate počas úradných hodín v miestnosti:
REGISTER ŠTUDENTA na EU
(budova rektorátu, 9.posch. č.m. A9.05. ( +421 2 6729 5369 ) 

Utorok a štvrtok: od 9.00 hod. - do 11.00 hod.

Info: Ing. Z.Sušková, D9.44, tel.: 02/ 6729 5144 alebo e-mail: zuzana.suskova@euba.sk