Zoznam členov Komisie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

770capital

I. Predsedníčka Komisie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na EU v Bratislave

klapka miestnosť e-mail
RNDr. Daniela Lukáčová, ved.OPPaSO
5288 D1. 38 daniela.lukacova@euba.sk

II. Členovia za zamestnávateľa EU v Bratislave:

klapka miestnosť e-mail
1. Ing. Helena Kuchyňková, riaditeľka CPČaUS
5686 A3. 08 helena.kuchynkova@euba.sk
2. Ing. Ján Jurík, referát technický OPaI
5279 D1. 19 jan.jurik@euba.sk
3. RNDr. Daniela Lukáčová, ved.OPPaSO
5288 D1. 38 daniela.lukacova@euba.sk
4. PhDr. Václav Majerník, bezpečnostný techník EU v Bratislave.
5273 D1. 23 vaclav.majernik@euba.sk
5. JUDr. Mária Sirotová, právnička EU v Bratislave
5311 D3. 11 maria.sirotova@euba.sk
6. Ing. Danica Svobodová, ved.OEPaMU
1225 D3. 16 danica.svobodova@euba.sk
 

II. Členovia - zamestnanci pre bezpečnosť na EU v Bratislave:

klapka miestnosť e-mail
1. Ing. Roman Staňo, PhD., OF EU v Bratislave
1585 5A.14 KSaCR roman.stano@euba.sk
2. p. Andrea Polívková, FHI EU v Bratislave
5734 D7.34  D FHI andrea.polivkov@euba.sk
3. p. Radka Herbriková, FPM EU v Bratislave
5525 D5.25  KMVal maria.herbriko@euba.sk
4. Mgr. Mária Farkašová, FAJ EU v Bratislave
5221 D2.21  D FAJ maria.farkasova@euba.sk
5. Doc. Ing. Vladimír Choluj, PhD., NHF EU v Bratislave
1433 4B.13  KHP vladimir.choluj@euba.sk
6. Oľga Stropkovičová, FMV EU v Bratislave
5459 A4.04 D FMV dekfmv@euba.sk
7. p. Eva Šusterová , PHF EU v Bratislave so sídlom v Košiciach
055/ 722  3201 T13 / č.d. 11 eva.susterova@euke.sk
8. p. Romana Baroňová , CKaVV EU v Bratislave
5356 A3.06 romana.baronova@euba.sk
9. Mgr. Peter Hložek, CTVaŠ EU v Bratislave
5438 D4.38 peter.hlozek@euba.sk
10. PhDr. Eva Filusová, BBS EU v Bratislave
2108 Palisády 22 info.bbs@euba.sk
11. Ing. Jana Dolgošová, SEK EU v Bratislave
1476 3D. 04 jana.dolgosova@euba.sk
12. Viola Pažitná, Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave
1241 Vydavateľstvo E stanislav.farsky@euba.sk
13. Ing. Augustín Novák, CIT EU v Bratislave
5116 D9.16 augustin.novak@euba.sk
14. p. Peter Halenkovič, ŠD EU Prokopa Veľkého 41 a ŠD EU Hroboňova 4
2349 ŠD HP peter.halenkovic@euba.sk
15. p. Ján Mlynárik, ŠD EU Ekonóm a ŠD EU Vlčie hrdlo
1062, 1064 ŠD VH  stanislava.mihalikova@euba.sk
16. p. Peter Chmelíček, ŠD EU Dolnozemská cesta 1 a ŠD EU Starohájska 4 a 8
1626 ŠD DC  

 

Za odborové organizácie na EU v Bratislave do komisie na EU v Bratislave bol navrhnutý Ing. Leonid Raneta, PhD., do komisie na vyšetrovanie závažných pracovných úrazov EU v Bratislave.