Voľné pracovné miesta

 

Vrátnik/informátror - ŠD Vlčie hrdlo

Dátum aktualizácie: 3.10.2017 

 

Ekonomická univerzita v Bratislave

prijme na voľné pracovné miesto:

 

–   vrátnika/informátora

 

Pracovisko: Študentský domov EU, Vlčie hrdlo 74, Bratislava

Nástup: 1.12.2017

 

Bližšie informácie na tel. č. 02/6729 1041

alebo email: kvetoslava.cervenova@euba.sk

Knihovník do SEK

Dátum aktualizácie: 26.9.2017 

 

Ekonomická univerzita v Bratislave

prijme na voľné pracovné miesto na pozíciu:

 

–      knihovník v dvojzmennej prevádzke do Oddelenia knižnično-informačných služieb Slovenskej ekonomickej knižnice EU v Bratislave 

 

Nástup: ihneď

 

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

poskytovanie základných prezenčných, rešeršných a konzultantských knižnično-informačných služieb používateľom SEK, spravovanie pridelených knižničných jednotiek, aktualizácia knižničného fondu študovne, medziknižničná a medzinárodná výpožičná služba

 

Kvalifikačné a iné požiadavky:

ÚSV, zodpovednosť, presnosť a bezúhonnosť.

 

Žiadosť o prijatie doloženú životopisom a overeným dokladom o vzdelaní zašlite na adresu: Mgr. J. Kmeťová, riaditeľka SEK, Ekonomická univerzita v Bratislave,  Dolnozemská cesta 1, 852 35  Bratislava 5.

 

Informácie poskytuje: p. B. Černá na tel.  02/6729 1258

Referent/ka na ÚMV EU

Dátum aktualizácie: 22.9.2017 

 

Ekonomická univerzita v Bratislave

prijme na voľnú pracovnú pozíciu :

 

–     referenta/ku do Oddelenia medzinárodnej spolupráce

Ústavu medzinárodných vzťahov EU v Bratislave

Nástup: ihned

 

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

zabezpečovanie spolupráce pri príprave dohôd s univerzitami, podnikmi a inými organizáciami, ich koordinácia; iniciovanie medzinárodných projektov s partnerskými univerzitami; organizovanie vzdelávacích, kultúrnych a popularizačných aktív zameraných na podporu vzťahov s partnerskými univerzitami a organizáciami z regiónu Severnej Ameriky.

 

Požiadavky:

ukončené min. VŠ vzdelanie 2. stupňa, plynulá komunikácia v anglickom jazyku slovom aj písmom (znalosť ďalších jazykov vítaná), prax z medzinárodného oddelenia výhodou, práca s PC (MS Office, MS Outlook, internet), dobré organizačné a administratívne schopnosti, bezúhonnosť.

 

Prihlášku spolu s profesijným životopisom a dokladom o vzdelaní zašlite na adresu: Ekonomická univerzita v Bratislave, Ing. Soňa Galanová, Dolnozemská cesta 1, 852 35  Bratislava 5, alebo e-mailom sona.galanova@euba.sk.

 

Sekretárka na FPM

Dátum aktualizácie: 22.9.2017 

 

Ekonomická univerzita v Bratislave

prijme na voľné pracovné miesto:

 

–    sekretárku na Katedru podnikových financií Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave

                                                                 

Nástup: dohodou

 

Požiadavky:

ukončené ÚSV, práca s PC podmienkou, znalosť cudzieho jazyka vítaná, bezúhonnosť.

 

Bližšie informácie na e-mailovej adrese: eduard.hyranek@euba.sk 

 

 

 Upratovačka na Horský park

Dátum aktualizácie: 19.9.2017 

 

Ekonomická univerzita v Bratislave

prijme na voľné pracovné miesto:

 

–        upratovačku/chyžnú do Študentského domova Horský park EU v Bratislave, pracovisko: Prokopa Veľkého 41, Bratislava

 

Nástup: ihned

 

Kontaktné údaje: Ing. Jana Sodomová, riaditeľka, tel. 0902 898 787        

mail: jana.sodomova@euba.sk

Knihovník-špecialista do SEK

Dátum aktualizácie: 2.10.2017 

 

Ekonomická univerzita v Bratislave

prijme na voľné pracovné miesto na pozíciu:

 

–      knihovník-špecialista do Oddelenia informačných zdrojov Slovenskej ekonomickej knižnice EU v Bratislave 

 

Nástup: 15. 10. 2017, resp. dohodou

 

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

bibliografické spracovanie informačných zdrojov, spravovanie databázy elektronických inf. zdrojov, spolupráca na aktualizácii selekčného systému katalógu SEK – Slovníka ekonomických termínov SEK aj v anglickej jazykovej mutácii

 

Kvalifikačné a iné požiadavky:

VŠ vzdelanie II. stupňa knihovníckeho alebo ekonomického smeru, aktívna znalosť anglického jazyka, komunikatívnosť, zodpovednosť a presnosť, bezúhonnosť.

 

Žiadosť o prijatie doloženú životopisom a overeným dokladom o vzdelaní zašlite na adresu: Mgr. J. Kmeťová, riaditeľka SEK, Ekonomická univerzita v Bratislave,  Dolnozemská cesta 1, 852 35  Bratislava 5.

 

Informácie poskytuje: p. Mgr. I. Pleceniková na tel.  02/6729 1358

Referent/ka do Oddelenia medzinárodnej spolupráce Ústavu medzinárodných vzťahov

Dátum aktualizácie: 2.10.2017 

 

Ekonomická univerzita v Bratislave

prijme na voľnú pracovnú pozíciu :

 

–     referenta/ku do Oddelenia medzinárodnej spolupráce

Ústavu medzinárodných vzťahov EU v Bratislave

Nástup: ihneď

 

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

zabezpečovanie spolupráce pri príprave dohôd s univerzitami, podnikmi a inými organizáciami, ich koordinácia; iniciovanie medzinárodných projektov s partnerskými univerzitami; organizovanie vzdelávacích, kultúrnych a popularizačných aktív zameraných na podporu vzťahov s partnerskými univerzitami a organizáciami z regiónu Severnej Ameriky.

 

Požiadavky:

ukončené min. VŠ vzdelanie 2. stupňa, plynulá komunikácia v anglickom jazyku slovom aj písmom (znalosť ďalších jazykov vítaná), prax z medzinárodného oddelenia výhodou, práca s PC (MS Office, MS Outlook, internet), dobré organizačné a administratívne schopnosti, bezúhonnosť.

 

Prihlášku spolu s profesijným životopisom a dokladom o vzdelaní zašlite na adresu: Ekonomická univerzita v Bratislave, Ing. Soňa Galanová, Dolnozemská cesta 1, 852 35  Bratislava 5, alebo e-mailom sona.galanova@euba.sk

Technik do ŠD Ekonóm

Dátum aktualizácie: 2.10.2017 

 

Ekonomická univerzita v Bratislave

prijme na voľné pracovné miesto:

                                               

–   1 technika (zastupovanie počas PN) do Študentského domova EKONÓM EU v Bratislave,

                                                                 Prístavná 8, Bratislava

Nástup: ihneď

 

Požiadavky:

SŠ, SOU so zameraním elektrotechnického smeru (Vyhl. 508/2009), kuričský preukaz na obsluhu kotlov triedy V. – plynné palivo, bezúhonnosť.

 

Bližšie informácie na tel. č. 02/6729 1041, email: kvetoslava.cervenova@euba.sk   

 

Koordinátor na ÚMV 

Dátum aktualizácie: 2.10.2017  


Ekonomická univerzita v Bratislave, ÚMV – Odd. medzinárodnej spolupráce


prijme na voľné pracovné miesto:

–        koordinátora/ku pre študijné programy v cudzích jazykoch

Druh pracovného úväzku: plný úväzok

Nástup: ihneď

 

Informácie o pracovnom mieste – náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

Budovanie a poskytovanie administratívnej podpory pre študijné programy v cudzích jazykoch na Ekonomickej univerzite v Bratislave: 

–          konzultačná a poradenská činnosť pre uchádzačov o študijné programy v CJ, asistencia v prijímacom konaní a pri plnení nostrifikačných podmienok;            

–          konzultačná a poradenská činnosť pre študentov v študijných programoch v CJ, zabezpečenie podpory v procese administrácie vízovej povinnosti, kontakt so slovenskými úradmi vo veci zabezpečenia pobytu na území SR pre študentov;

–          konzultačná a poradenská činnosť pre pedagógov zo zahraničia v študijných programoch v CJ;

–          evidencia dokumentácie súvisiacej s pedagogickým procesom, príprava príslušnej dokumentácie pre uchádzačov, študentov a pedagógov;

–          obsahová príprava a koordinácia propagácie študijných programov v cudzích jazykoch. 

 

Požiadavky:

vyžadujeme min. VŠ vzdelanie 1. stupňa štúdia humanitného alebo ekonomického zamerania, anglický jazyk – pokročilá znalosť (B2 – C1), schopnosť pracovať v medzinárodnom prostredí, záujem o budovanie medzinárodných vzťahov, angažovanosť v plnení úloh administratívnej podpory študijných programov v CJ, bezúhonnosť.    

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania doloženú životopisom v slovenskom a anglickom jazyku zasielajte do 18. augusta 2017 na adresu: Odd. medzinárodnej spolupráce, Ústav medzinárodných vzťahov, EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35  Bratislava 5.

 

Informácie poskytuje:

Ing. Soňa Galanová, vedúca odd., tel. 02/6729 5307, e-mail: sona.galanova@euba.sk

Referent na ÚMV

Dátum aktualizácie: 2.10.2017 

 

Ekonomická univerzita v Bratislave, ÚMV – Odd. medzinárodnej spolupráce

 

prijme na voľné pracovné miesto:

–        referenta/ku pre študijné programy v cudzích jazykoch

Druh pracovného úväzku: 50%-ný úväzok

Nástup: ihneď


Informácie o pracovnom mieste – náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

Vypracovanie a realizácia koncepcie propagácie študijných programov v CJ:

–      vypracovanie koncepcie propagácie študijných programov v CJ pre EU v Bratislave, implementácia a realizácia; 

–      propagácia študijných programov v CJ prostredníctvom relevantných médií, elektronických zdrojov, databáz a portálov prístupných pre príslušné cieľové skupiny.  

 

Požiadavky:

vyžadujeme min. VŠ vzdelanie 1. stupňa štúdia, anglický jazyk – pokročilá znalosť (B2 – C1), schopnosť pracovať v medzinárodnom prostredí, angažovanosť v plnení úloh propagácie študijných programov v CJ, znalosti práce v oblasti sociálnych médií, online marketingu a digitálne zručnosti, bezúhonnosť.

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania doloženú životopisom v slovenskom a anglickom jazyku zasielajte do 18. augusta 2017 na adresu: Odd. medzinárodnej spolupráce, Ústav medzinárodných vzťahov, EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35  Bratislava 5.

 

Informácie poskytuje:

Ing. Soňa Galanová, vedúca odd., tel. 02/6729 5307, e-mail: sona.galanova@euba.sk  

Sekretárka na Katedru operačného výskumu a ekonometrie FHI EU

Dátum aktualizácie: 2.10.2017


FAKULTA HOSPODÁRSKEJ INFORMATIKY Ekonomickej univerzity v Bratislave

prijme na voľné miesto:

 

1 sekretárku na Katedru operačného výskumu a ekonometrie FHI EU v Bratislave. 

 

Nástup: ihneď, resp. dohodou

 

Požiadavky: ukončené ÚSV, práca s  PC podmienkou, znalosť cudzieho jazyka vítaná, bezúhonnosť


 Žiadosť o prijatie do zamestnania so súhlasom na spracovanie osobných údajov (tlačivo sa nachádza na www.euba.sk/zamestnanci/tlačivá), profesijný životopis a overenú kópiu maturitného vysvedčenia môžu uchádzači zaslať na adresu: Dekanát Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave, Dolnozemská c. 1, 852 35 Bratislava 5.
 

 

Informácie o vypísanom pracovnom mieste je možné dostať na  č. tel.  02 672 95 736, 02 672 95 734, 02 672 95 710 .

 

Upratovačka do ŠD Ekonóm

Dátum aktualizácie: 2.10.2017 

 

Ekonomická univerzita v Bratislave

prijme na voľné pracovné miesto:

 

–        upratovačku do Študentského domova EKONÓM EU v Bratislave, Prístavná 8, Bratislava

 

Nástup: ihneď

 

Bližšie informácie: tel. 02/6729 1041          

mail: kvetoslava.cervenova@euba.sk           

 

Vrátnik, informátor - Horský park

Dátum aktualizácie: 2.10.2017 

 

Ekonomická univerzita v Bratislave

prijme na voľné pracovné miesto:

 

–   vrátnika/informátora

 Pracovisko: Študentský domov Horský park, Prokopa Veľkého 41, Bratislava

 

Nástup: ihneď

 

Bližšie informácie: riaditeľka ŠD Ing. Jana Sodomová, tel. č. 0902/898 787

alebo email: jana.sodomova@euba.sk