Archív 2014

Nadlimitné zákazky

 

Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb pre študentov a zamestnancov EU v Bratislave, ktorí sú ubytovaní a pracujú v ŠD Ekonóm

Súťažné podklady    Oznámenie  Doplnenie súťažných podkladov   Vysvetlenie súťažných podkladov   Otváranie časti ponúk-Ostatné Informácia o otváraní ponúk-kritéria   Ponuky uchádzačov

Informácia o vyhodnotení Odôvodnenie nezrušenia postupu   Správa o zákazke   Uverejnenie  priameho odkazu na text  uzavretej zmluvy    Zápisnica - posúdenie podmienok účasti    Zápisnica - z otvárania časti ponúk "Kritériá"   Zápisnica - z vyhodnotenia ponúk

 

Dodávka technologického zariadenia

 Súťažné podklady   Oznámenie     Doklady pre spracovanie ponuky   Informácia o otváraní  časti ponúk - "Ostatné"   Informácia o otváraní časti ponúk -KRITÉRIA   Správa o zákazke

Podlimitné zákazky

 

Rekonštrukcia ŠD Horský park blok C, Prokopa Veľkého 41, Bratislava

Súťažné podklady   Výzva na predkladanie ponúk   Vysvetlenie súťažných podkladov zo dňa 07.03.2014   Vysvetlenie súťažných podklado zo dňa 13.03.2014   Vysvetlenie súťažných podkladov zo dňa 17.03.2014

 

Dodávka čistiacich prostriedkov a hygienických potrieb

Súťažné podklady     Výzva na predkladanie ponúk  Príloha   Podklady pre spracovanie ponuky   Tabuľka  Vysvetlenie súťažných podkladov   Otváranie ponúk - časť "Ostatné"  Otváranie ponúk - časť "Kritériá"   Informácia o vyhodnotení   Správa o zákazke

 

Dodávka kancelárskeho papiera

Súťažné podklady    Výzva na predkladanie ponúk   Príloha    Podklady pre spracovanie ponuky    Tabuľka   Otváranie ponúk - časť "Ostatné"    Otváranie ponúk  časť – “Kritéria”    Správa o zákazke

 

Údržba a opravy motorových vozidiel a súvisiace služby

Súťažné podklady   Otváranie ponúk - časť "Ostatné"  Vysvetlenie súťažných podkladov   Otváranie ponúk - časť "Kritériá"   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk    Správa o zákazke

 

Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov PHF Košice

Súťažné podklady  Otváranie ponúk - časť "Ostatné"     Otváranie ponúk – časť “Kritéria”   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk   Správa o zákazke

 

Oprava fotokopírovacích strojov

Súťažné podklady  Otváranie ponúk - časť "Ostatné"  Otváranie ponúk – časť “Kritéria”   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk   Správa o zákazke

 

Komplexný servis, údržba a opravy výťahov

Súťažné podklady  Otváranie ponúk - časť "Ostatné"   Vysvetlenie súťažných podkladov  Otváranie ponúk - časť "Kritériá"  Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk   Správa o zákazke

 

Mobilné telekomunikačné služby

Súťažné podklady   Otváranie ponúk - časť "Ostatné"  Otváranie ponúk - časť "Kritériá"  Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk  

Správa o zákazke

 

Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách

Súťažné podklady   Otváranie ponúk - časť "Ostatné"  Otváranie častí ponúk „Kritériá“   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk  Správa o zákazke

 

Odstránenie havarijného stavu objektu Ekonomickej univerzity v Bratislave na Konventnej ulici v Bratislave

Súťažné podklady     Výzva     Otváranie ponúk - časť "Ostatné"   Otváranie ponúk - časť Kritériá    Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk   Správa o zákazke

Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní

 

Riadková inzercia 22122014

 

Nealkoholické nápoje 19122014   Príloha

 

Ubytovanie 17122014

 

Špeciálne služby 17122014  Príloha

 

Rekonštrukcia vstupných priestorov objektu Výučba 1 EU v Bratislave 17122014   Výkaz-výmer 1   Výkaz-výmer 2  Výkaz-výmer 3   Vysvetlenie

 

Inzercia 16122014

 

Grafické návrhy a zalamovanie 15122014

 

Vývoz veľkokapacitným kontajnerom na skládku 15122014

 

Inzercia 11122014

 

Jazyková korektúra 09122014

 

Doplnkový tovar k PC 08122014

 

Inzercia 08122014

 

Inzercia 04122014

 

Autobusova doprava 03122014   Vysvetlenie   Vysvetlenie II

 

Inzercia 03122014

 

Nealkoholické nápoje 03122014  Príloha

 

Analýzy financovania a udržateľnosti digitálnych komunitných centier 02122014

 

Chlieb a pečivo 02122014   Príloha   Vysvetlenie

 

Chlieb a pečivo Virt 01122014  Priloha

 

Nealkoholické nápoje 01122014   Príloha

 

Minerálne vody 01122014    Príloha

 

Náhradné diely a doplnkový tovar k PC Košice 28112014   Príloha

 

Odborná prehliadka a skúška plynového zariadenia VVTL RSZP 28112014

 

Pranie bielizne 28112014   Príloha

 

Zabezpečenie vedeckej konferencie v Michalovciach, alebo blízkom okolí 28112014   Zrušenie

 

Dodávka šalátov 20112014   Príloha  Informácia   Informácia

 

Posypová soľ 28112014

 

Obalový materiál z papiera a PVC 28112014  Príloha I     Príloha II

 

Dodávka a montáž podlahovej krytiny 27112014   Príloha

 

Inzercia 26112014

 

Náhradné diely a doplnkový tovar k PC 26112014   Príloha

 

Kancelársky tovar 25112014   Príloha   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Dodávka tabletov 24112014    Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Výroba a montáž poklopov 24112014

 

Nealkoholické nápoje 21112014  Príloha

 

Mliečne výrobky 21112014  Príloha

 

Základné potraviny 21112014  Príloha

 

Čerstvé slepačie vajcia Virt 21112014

 

Čerstvé slepačie vajcia 21112014

 

Čistené, vákuovo balené zemiaky 21112014

 

Dodávka alkoholických nápojov 21112014   Príloha

 

Dodávka pečiva a chleba 21112014   Príloha   Oznámenie o zrušení

 

Ubytovacie služby 21112014

 

Dodávka tonerov do fotokopírovacieho stroja 21112014     Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Výroba pečiatok 20112014

 

Dodávka nanukov 20112014  Príloha

 

Nápoje III 20112014  Príloha   Oznámenie o zrušení

 

Oprava nápojových automatov II 20112014

 

Oprava nápojových automatov I 20112014

 

Dodávka pečiva a chleba Virt 20112014  Príloha   Oznámenie

 

Kultúrne podujatie 20112014

 

Registračné kovové skrine 20112014    Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Dodávka zákuskov Virt 20112014  Príloha

 

Dodávka hlbokomrazených pekárenských výrobkov a mrazených pekárenských polotovarov 20112014  Príloha

 

Dodávka zákuskov BA 20112014  Príloha

 

Odborný dozor OST 20112014

 

Dodávka ovocia a zeleniny Virt 19112014  Príloha

 

Dodávka ovocia a zeleniny 19112014  Príloha   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Dodávka mrazenej zeleniny 19112014

 

Dodávka mrazených rýb 19112014

 

Analógové telefóny 19112014   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Dodávka fotokopírovacích strojov 19112014    Vysvetlenie    Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Inzercia 19112014

 

Dodávka cukroviniek 19112014   Príloha

 

Ubytovanie s polpenziou 19112014

 

Dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18112014   Príloha I   Príloha II

 

Odborný dozor OST 18112014   Oznámenie o zrušení

 

Nealkoholické nápoje a ostatné 14112014

 

Snímač čiarového kódu 14112014

 

Náhradné diely a doplnkový tovar k PC 13112014   Špecifikácia

 

Odborné skúšky svetelnej, zásuvkovej a motorickej elektroinštalácie 12112014   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Inžinierska činnosť pre akciu „Výmena tlakových nádob a plynofikovaných parných kotlov v objekte ŠD Horský park Bratislava“ 12112014

 

Upomienkové predmety 12112014  Príloha č.1  Príloha č.2

 

Odborné prehliadky plynových zariadení a rozvodov plynu 12112014   Vysvetlenie   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Odborné prehliadky komínov 12112014

 

Odborné prehliadky elektrických prenosných spotrebičov a odborné prehliadky elektrického náradia 12112014

 

Fitnes náradie a športové pomôcky 12112014  Príloha

 

Novoročenky 12112014

 

Nápoje III 20112014  Príloha   Oznámenie o zrušení

 

Nápoje II 19112014  Príloha   Oznámenie o zrušení

 

Nápoje I 19112014  Príloha   Oznámenie o zrušení

 

Minerálne vody 19112014   Príloha   Oznámenie o zrušení

 

Inštalácia datavideoprojektorov 18112014   Príloha

 

Kancelársky tovar 14112014   Príloha   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Deratizácia a dezinsekcia 12112014   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Odborné prehliadky vyvíjača pary 11112014

 

Odborné prehliadky kotolní plynových zariadení 11112014   Oznámenie o zrušení

 

Seminár ARL 10112014

 

Školenie - systém ARL 10112014

 

Preklad a korektúra 10112014   Vzor textu   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Odborné prehliadky EPS 10112014   Aula  Internáty, vila, zariadenie Virt  Archív  Objekty V1, V2   Prístavba Košice  Príloha EPS Aula  Príloha EPS Košice   Príloha objekty V1, V2   Oznámenie o predĺžení lehoty 

 

Poistenie budovy a hnuteľného majetku Virt 07112014   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Pracovné odevy, obuv 07112014  Príloha

 

Oprava kúrenia a jeho rozvodov 07112014

 

Riadková inzercia 04112014

 

Dodávka mäsa a mäsových výrobkov 04112014   Príloha

 

Čistené, vákuovo balené zemiaky 04112014

 

Dodávka mrazenej ryby 04112014

 

Dodávka mrazenej zeleniny 04112014

 

Upomienkové predmety 04112014

 

Kancelársky tovar 04112014   Príloha   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Odvetranie  -  oprava jestvujúcich konštrukcií a zariadení Konventná, Bratislava 03112014   Výkaz-výmer

 

Mrazená zelenina 31102014

 

Inzercia IV 31102014

 

Mrazená zelenina 30102014 

 

Online marketing 30102014

 

Informačné, uličné a ostatné tabule 30102014

 

Ostatné interiérové vybavenie 30102014

 

Inzercia III 30102014

 

Inzercia II 30102014

 

Inzercia I 30102014

 

Certifikačný a dozorný audit 30102014

 

Riadková inzercia 30102014   Riadková inzercia I 30102014   Informácia o výsledku Riadková inzercia 30102014   Informácia o výsledku Riadková inzercia I 30102014

 

Novoročenky 28102014


Upomienkové predmety 28102014   Príloha


Pracovné odevy, obuv a ochranné pomôcky 28102014   Príloha 


Kancelársky tovar 24102014   Príloha   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk


Poistenie vybavenia chemického laboratória biomasy 23102014


Technická soľ 22102014 


Skartovací stroj 22102014


Nealkoholické nápoje II 21102014


Vzdelávací kurz 21102014 - Štatistická  analýza a prognózovanie v medzinárodnom obchode

 

Nealkoholické nápoje 21102014

 

Nealkoholické nápoje I 21102014

 

Výmena tlakových nádob a plynofikovaných parných kotlov - realizačná projektová dokumentácia 22102014   Vysvetlenie

 

Výmena tlakových nádob a plynofikovaných parných kotlov - inžinierska činnosť 20102014   Oznámenie o zrušení

 

Pečiatka 20102014

 

Kancelársky tovar 20102014  Príloha

 

Odborné prehliadky plynových zariadení 17102014

 

Pracie prostriedky 17102014

 

Roll up 17102014    Príloha

 

Dodávka digitálneho kopírovacieho stroja vrátane inštalácie, dopravy a zaškolenia 17102014

 

Odborné prehliadky elektrospotrebičov 16102014  Príloha

 

Odborné prehliadky elektrických prenosných spotrebičov a náradia 16102014   Príloha

 

Dodávka plynov 16102014

 

Kalendáre a diáre 15102014  Príloha

 

Regenerácia spotrebného materiálu do tlačiarní 15102014   Príloha  Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Upomienkové predmety 14102014     Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Stojany a úchyty pre tabule 14102014

 

Trička s krátkym rukávom 14102014   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Pečiatky 14102014 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Výroba mreží 13102014

 

Kancelársky tovar 10102014   Príloha   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Dodávka datavideoprojektorov 10102014

 

Náhradné diely a doplnkový tovar k PC 10102014   Príloha  Oznámenie o predĺžení lehoty   Vysvetlenie

Oznámenie o predĺžení lehoty      Vysvetlenie                                                                   

 

Tablety – dotykové prenosné PC 09102014

 

SW ActivAréna UPG 09102014

 

Skartovací stroj 08102014

 

Vypracovanie prevádzkového poriadku a posudku o riziku 08102014

 

Kuchynské potreby 07102014

 

Odborné prehliadky komínov 07102014

 

Rozbor vody 07102014   Príloha   Vysvetlenie

 

Pomôcky pri výučbe 07102014

 

Odvoz a likvidácia odpadu 07102014

 

Kancelársky tovar 07102014   Príloha

 

Stolík konferenčný 07102014

 

Oprava nápojových automatov 01102014

 

Analógové telefóny 01102014    Informácia   Informácia o poradí

 

Zdravotnícky materiál 30092014  Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Poistenie budovy a vnútorného vybavenia vzdelávacích priestorov PHF v Košiciach 29092014

 

Oprava klimatizačnej jednotky 26092014

 

Dodávka a montáž vertikálnych žaluzií palisády 22 Bratislava 26092014

 

Analógové telefóny 26092014  Informácia 

 

Oprava zatekajúcich striech na internáte a vile Horský park Bratislava 26092014    Výkaz-výmer klampiarske práce internát  Výkaz-výmer klampiarske práce vila

 

Monografia 26092014

 

Havária na rozvodoch elektrickej energie 25092014

 

Obrus teflónový zelený 25092014      

 

Fotoaparáty a príslušenstvo 24092014

 

Laboratórne prístroje, zariadenia a pomôcky 24092014    Príloha

 

Tlač monografie 23092014

 

Oprava plynových zariadení a rozvodov plynu 19092014


Inzercia 19092014


Preprava osôb 18092014


Rekonštrukčné a maliarske práce miestnosti v objekte V1 EU v Bratislave na Dolnozemskej ceste 17092014    Výkaz-výmer


Preklady a tlmočenie 17092014  Príloha 1   Príloha 2


Prístupové kódy 16092014


Odborné prehliadky vzduchotechniky a klimatizačných zariadení vo vzdelávacom zariadení EU vo Virte 12092014


Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení a rozvodov plynu Virt 12092014    Vysvetlenie


Oprava kúrenia 12092014


Kancelárske stoličky 12092014   Príloha   Informácia o výsledku


Skartovací stroj 11092014    Informácia o výsledku


Zabezpečenie veľtrhu 11092014


Chemikálie na úpravu vody 11092014


Dodávka záhradkárskych potrieb a materiálu 10092014


Doprava autobusom 08092014


SW výučbové systémy 03092014


Riadková inzercia II 02092014    Informácia o výsledku


Riadková inzercia I 02092014   Informácia o výsledku


Výmena nášlapnej vrstvy podlahy 27082014   Výkaz-výmer  Oznámenie   Vysvetlenie


Monitoring sociálnych sietí a vybraných webov 27082014


Simultánne tlmočenie 27082014


Drevársky a stolársky materiál 26082014


Oprava rozvodov vody 22082014   Informácia o výsledku


Pečiatky 22082014


Havária - oprava kanalizácie 22082014


Oprava okien 22082014


Drevený stolársky materiál 20082014


Autobusová preprava 20082014   Informácia o výsledku


Dodávka školského nábytku 19082014   Informácia o výsledku


Licencia web aplikácie iRating MSP 18082014


Software –Vensim DSS v 6.2 18082014 


Dodávka elektroinštalačného materiálu 14082014


Vodoinštalačný, zámočnícky a hutný materiál 13082014


Umývacie prostriedky do umývacích liniek 13082014


Žalúzie 13082014


Dodávka stolových ventilátorov 13082014    Informácia o výsledku 


PR a marketingové služby 13082014


Kontrola komínov a dymovodov 13082014


Odborná prehliadka a skúška elektrického zariadenia 12082014


Odvetranie a odstránenie vlhkosti pivníc Konventná Bratislava 11082014   Výkaz-výmer Konvetná  Vysvetlenie


Revízie vo VVICB v Kapušanoch 07082014


Odstránenie nedostatkov z vykonanej revízie ŠD Vlčie Hrdlo Bratislava 06082014


Odborné prehliadky komínov v ubytovacom zariadení EU Pokrok Horný Smokovec 06082014


Oprava routera 06082014


Drevený stolársky materiál 04082014


Dodávka audioprístrojov


Mimoriadna udalosť - oprava dataprojektora 31072014


Diskrétne obálky 31072014   Informácia o výsledku

 

Skartovacie stroje 31072014   Informácia o výsledku

 

Dodávka a montáž vertikálnych žalúzií 24072014   Vysvetlenie   Informácia o výsledku

 

Opierka chrbta a opierka ruky 22072014  Informácia o výsledku

 

Obrus teflónový zelený 22072014

 

Laminátor Cosmic 2 A4 22072014   Informácia o výsledku

 

Odborná  prehliadka tlakovej nádoby 22072014   Informácia o výsledku

 

Odborná  prehliadka plynového zariadenia 22072014

 

Tlačiarenské služby pre EU v Bratislave 21072014   Príloha Vysvetlenie  Informácia o výsledku

 

Dodávka knihárskeho dokončovacieho materiálu 21072014   Príloha 

 

Oprava kotla Buderus 18072014

 

Záhradnícke potreby 18072014

 

Cukrovinky – cereálie 16072014

 

Tlačiarenské služby 16072014

 

Upomienkové predmety 16072014   Príloha   Informácia o výsledku

 

Čalúnenie nábytku 16072014

 

Záhradnícke potreby a materiál 16072014

 

Oprava klimatizačného zariadenia 16072014   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Preklad a jazyková korektúra textu 360 15072014   Príloha č.1   Príloha č.2   Príloha č.3   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Software - výučbové systém 15072014

 

Dodávka a montáž vertikálnych látkových žalúzií 14072014   Vysvetlenie  Informácia o zrušení

 

Dodávka ovocia a zeleniny 14072014    Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Doprava autobusom 10072014

 

Náplň do lekárničiek 10072014

 

Oprava nápojových automatov 10072014

 

Pracie prostriedky 09072014   

 

Elektrospotrebiče 09072014    Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Preklad a jazyková korektúra textu 347 09072014  Príloha č.1 - zmena   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Odstránenie havarijného stavu stromu 08072014

 

Stravovanie 08072014

 

Odborné kontroly vyhradených technických zariadení   Informácia   Vysvetlenie

 

Výkon technického dozoru 07072014  Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Tubusy 04072014

 

Stravovanie 04072014

 

Licencie - SW Matlab

 

Športové potreby 02072014

 

Deky a paplóny 02072014    Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Zabezpečenie konferencie 02072014   Vysvetlenie

 

Oprava drevených obkladov 02072014

 

Čipové karty 02072014

 

Strojové vybavenie kuchyne 02072014

 

Kuchynské potreby 02072014   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Drevený stolársky materiál 01072014

 

Autobusová doprava - exkurzia 01072014    Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Autobusová doprava    Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Rošt do postele

 

Odborné prehliadky hydrantov, požiarnych hadíc a prenosných hasiacich prístrojov   Príloha   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Stravovanie

 

Certifikačný audit a dozorný audit

 

Informačné, uličné a ostatné tabule

 

SW licencie a upgrade

 

Havária rozvodov vody

 

Pracie prostriedky     Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk   Informácia o zrušení

 

Športové potreby

 

Stravovanie

 

Autobusová doprava pre Folklórny súbor Ekonóm

 

Oprava vzduchotechniky a klimatizácie Horský park 18062014

 

Elektrospotrebiče Kapušany 18062014

 

Drevený stolársky materiál

 

Dodávka nábytku - váľandy 17062014       Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Preklad a jazyková korektúra textu 297     Príloha 297       Informácia o výsledku

 

Preklad a jazyková korektúra textu 296     Príloha 296       Informácia o poradí 

 

Elektrospotrebiče 17062014

 

Dodávka nábytku      Informácia o výsledku

 

Elektrospotrebiče

 

Zdravotnícky materiál    Informácia

 

Skartovacie stroje   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Riadková inzercia

 

Oprava nápojových automatov

 

Prenájom výstavných stánkov

 

Oprava nápojových automatov

 

Dodávka digitálnych kopírovacích strojov vrátane inštalácie, dopravy a zaškolenia

 

Informačné, uličné a ostatné tabule

 

Elektrospotrebiče a elektropríslušenstvo

 

Obaly na diplomy

 

Projekt na výmenu okien

 

Drevený stolársky materiál

 

Stavebný materiál

 

Dodávka služieb na monitoring výskumno-realizačného projektu s podporou európskych fondov Cezhraničné hi-tech centrum    Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Oprava EPS

 

Licencie -  Red Hat Enterprise Linux   Oznámenie

 

Oprava kotla

 

Odborné prehliadky plynových zariadení

 

Oprava klimatizácie

 

Oprava rozvod UK    Oznámenie

 

Odborné prehliadky PZ a rozvodov plynu

 

Tlmočnícke služby   Informácia

 

Stavebné práce vnútorných priestorov objektu Moyzesova Košice      Výkaz-výmer

 

Skartovacie stroje   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Vyhotovenie vizitiek, visačiek

 

Oprava a údržba podlahovej krytiny   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Dodávka kopírovacích strojov     Vysvetlenie    Vysvetlenie II   Oznámenie

 

Oprava regulátora tlaku plynu   Oznámenie

 

Tlmočnícke služby   Informácia

 

Matrace do postelí     Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Rozbor vody

 

Odborné prehliadky plynových zariadení a rozvodov plynu ŠD Horský park Bratislava   Oznámenie

 

Prieskum trhu - pečiatky      Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Dodávka cukrárenských výrobkov - Virt

 

Odborné prehliadky vyhradených technických zariadení

 

Suroviny do nápojových automatov

 

Odvoz a likvidácia odpadu

 

Odborné prehliadky výmenníkovej stanice pary

 

Odborné prehliadky VVTL RSZP 19062014

 

Laboratórne prístroje, zariadenia a pomôcky 19062014    Oznámenie

 

Pracie prostriedky 19062014  Oznámenie

 

Technická soľ 18062014   Informácia

 

Oprava plynových zariadení ŠD Ekonóm 19062014

 

Tričká + potlač 19062014    Logo I   Logo II   Informácia

 

Stavebný materiál

 

Drevený stolársky materiál

 

Pracovné odevy, obuv a ochranné pomôcky, Virt    Príloha 1   Informácia

 

Elektrospotrebiče   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Dodávka arabského chleba   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúkTlmočnícke služby I   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk


Potlač tričiek s logom   Príloha   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk


Upomienkové predmety   Príloha   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk


Názov zostava - Ubytovanie  v Belušských Slatinách


Autobusová doprava


Dodávka základných potravín II


Licencie -  sw MATLAB a sw Simulink


Odstránenie prasknutia kanalizácie


Chemikálie na úpravu vody - Virt   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk


Dodávka samolepiacich etikiet   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk


Licencia -  program  Dreamspark  Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Vykonanie periodickej odbornej prehliadky a skúšky systému ochrany pred bleskom LPS a  periodickej odbornej prehliadky a skúšky na technickom zariadení elektrickom 

 

Oprava tenisového kurtu BBS Palisády

 

Výstavné panely – roll-up    Vzor grafiky   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Dodávka hasiacich prístrojov    Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Odborné prehliadky hydrantov a PHP    Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Informačné uličné a iné tabule

 

Elektrospotrebiče 01

 

Elektrospotrebiče

 

Oprava EPS

 

Tlač odpovedných hárkov    Vzor

 

Pečiatky

 

Oprava elektrickej fritézy GIGO

 

Tlmočnícke služby

 

Jazyková korektúra

 

Preprava osôb autobusom

 

Dodávka tlačiarenského papiera   Vysvetlenie   Vysvetlenie 2   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Šitie talárov

 

Odborná prehliadka kotolne ŠD Ekonóm

 

Ubytovanie účastníkov kurzu

 

Rekonštrukcia dátovej WLAN infraštruktúry     Vysvetlenie    Zmena lehoty na predkladanie ponúk   Vysvetlenie 2   Zmena lehoty na predkladanie ponúk 2   Vysvetlenie 3  Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Riadková inzercia II.    Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Riadková inzercia I.    Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Oprava cirkulačných čerpadiel ÚK    Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Pranie bielizne - Virt

 

Dodávka a montáž PVC podlahovej krytiny   PVC podlahová krytina zadanie

 

Stavebné úpravy administratívnych priestorov v objekte na Tajovského 13 v Košiciach

 

Odborná prehliadka hydrantov, požiarnych hadíc   Príloha    Informácia

 

Dodávka bezpečnostných dverí    Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Oprava plaveckého bazéna Virt   Rozpočet stavebných prác a dodávok - Plavecký bazén  - oprava

 

Areálový rozvod vody Virt    Rozpočet stavebných prác a dodávok - Areálový rozvod vody – odstránenie havarijného stavu  

 

Oprava nápojových automatov

 

Preklad a jazyková korektúra preloženého textu podľa príloh č.1, 2.   Príloha č.1   Príloha č.2   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Elektrospotrebiče

 

Dodávka tlačiarenského papiera   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk   Zrušenie zadávania zákazky

 

Ubytovacie služby

 

Dodávka súčiastok na stožiarové zástavy

 

Suroviny do nápojových automatov

 

Stolová bielizeň

 

Dodávka kuchynských potrieb  Informácia o vyhodnotení

 

Odborné prehliadky komínov

 

Rozbor vody

 

Skartovacie stroje

 

Dodávka audiovizuálnej techniky

 

Jazyková korektúra odborných a vedeckých rukopisov   Príloha č.1

 

Havária- kanalizačné potrubie

 

Kontrola  komínov a dymovodov

 

Oprava a údržba - stavebná pozemných komunikácií, vr. parkovísk

 

Oprava klimatizácie   Príloha

 

Havária - poistné ventily

 

Sklenárske služby - havária

 

Vývoz kalu zo žumpy

 

Zalomenie vedeckého časopisu Ekonomické rozhľady   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Odborné prehliadky a skúšky automatických brán

 

Havária mraziaceho boxu

 

Upomienkové predmety

 

Výstavnícke služby

 

Projekt rekonštrukcie bazéna Virt   Informácia  Vysvetlenie

 

Odvoz a likvidácia odpadu   Tabuľka   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Skartovač    Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Suroviny do nápojového automatu OVOMAT

 

Dodávka nanukov     Tabuľka

 

Zdravotnícky materiál

 

Zdroje a rozvody technických plynov

 

Odstránenie havárie rozvodov vody

 

Samolepiace potlačené  etikety

 

Ubytovanie   

 

Dodávka fotoaparátov   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Havária systému vykurovania a rozvodov teplej vody 

 

Búracie práce Konventná ul. Bratislava   Výkaz - výmer

 

Dodávka lampy do dataprojektora   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk


Poistenie vybavenia chemického laboratória biomasy


Servis EZS/TPS pre BBS EUBA, Palisády 22, Bratislava


Členské poplatky


Chemikálie


Dodávka termosiek    Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk


Obaly na diplomy    Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk


Servis SW a HW stravovacieho a prístupového systému 


Revízia vzduchotechniky


Návrh umelecko-remeselnej obnovy fasády objektu na Konventnej 1, Bratislava    Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Dodávka premietacieho plátna

 

PZP a HP motorového vozidla  Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Dodávka základných potravín

 

Dodávka cukroviniek   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Riadková inzercia 14022014

 

Dodávka elektrospotrebičov   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Odborné prehliadky komínov Virt    Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Čalúnenie dverí   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Pečiatky 10022014

 

Dodávka hygienických vreckoviek

 

Odstránenie skratov na vedení vonkajšieho osvetlenia v areáli EU a následnej poruchy v trafostanici Dolnozemská cesta 1, Bratislava   Výkaz - výmer

 

Poplatok za domény

 

Likvidácia odpadu - odvoz kalu zo žumpy   Vysvetlenie

 

Nákup diaľničných známok

 

Dodávka mrazených rýb   Príloha   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Riadková inzercia 29012014   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Pečiatky   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Dodávka osobného motorového vozidla

 

Znalecké posudky

 

Stravovacie služby 12032014

 

Stravovacie služby 07032014

 

Dodávka elektrospotrebičov    Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Stavebné úpravy administratívnych priestorov v objekte na Tajovského 13 v Košiciach   Výkaz - výmer

 

Prenájom web stránky

 

Dodávka tubusov   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Ostatné vybavenie interiéru   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Pracovné odevy, obuv a ochranné pomôcky   Vysvetlenie  Vysvetlenie 2   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Odborná prehliadka komínov   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Oprava práčovne     Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Dodávka elektrospotrebičov

 

Členské poplatky

 

Diplomy  Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

PZP a HP motorových vozidiel    Príloha  Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Dodávka elektrospotrebičov   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Výroba a prevádzka web stránky FMV

 

Krtkovanie  kanalizačného potrubia

 

Preklad a korektúra    Vzor textu   Vysvetlenie  Informácia o výsledku

 

Pranie bielizne pre UZ EU so sídlom v Hornom Smokovci

 

Pranie bielizne pre UZ EU v Jarabej  Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Oprava obehového čerpadla TUV

 

Prenájom web stránky  Vyjadrenie

 

SW výučbové systémy

 

Inzercia   Informácia o výsledku vyhodnotenia

 

Preklad a korektúra

 

Technická soľ  Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Odstránenie závad RS ZP

 

Obalový materiál z papiera a PVC   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Tlačové služby neinvestičný fond

 

Odvoz a uloženie odpadu na skládku  Príloha

 

Rozbor vody - štvrťročne    Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu – kuchynský odpad

 

Pohostenie

 

Riadková inzercia   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Poskytovanie public relations a marketingových služieb

 

Rozbor vody    Príloha   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Odborný dozor OST   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Pracie prostriedky    Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Obalový materiál z papiera a PVC   Zrušenie - Obalový materiál z papiera a PVC

 

Kalendáre a diáre   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Kuriérske služby  Príloha

 

Uloženie a uskladnenie špecifikovaných odpadov  Príloha

 

Čistenie lapačov tuku

 

Dodávka tonerov do fotokopírovacích strojov     Príloha  Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Havária - oprava strešnej hydroizolácie objektu na Dolnozemskej ceste

 

Oprava a údržba motorových vozidiel zn. Mercedes

 

Oprava a údržba motorových vozidiel zn. Škoda SuperB

 

Dodávka automatickej práčky