Archív 2013

Súhrnná správa o zákazkách

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur za daný štvrťrok roku 2013 

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur vrátane DPH  za prvý štvrťrok  roku 2013

 

Nadlimitné zákazky

Dodávka technologického zariadenia

Súťažné podklady   Oznámenie    Vysvetlenie súťažných podkladov  Príloha k vysvetleniu

 

Doplnenie súťažných podkladov   Otváranie častí ponúk - Ostatné   Správa o zákazke

Oznámenia o otváraní častí ponúk "Ostatné" a "Kritériá"

Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb pre študentov a zamestnancov Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorí sú ubytovaní a pracujú v ŠD Vlčie hrdlo, Bratislava

Informácia o otváraní častí Ostatné zabezpečenie poskytovania stravovania

 

Rekonštrukcia vybraných učební v objektoch EU v Bratislave

Informácia o otváraní časti Kritériá rekonštrukcia vybraných učební

 

Výmena okien v objektoch EU v Bratislave

Informácia o otváraní časti Kritériá výmena okien

 

Dodávka zemného plynu pre odberné miesta EU v Bratislave

Informácia o otváraní časti Kritériá zemný plyn

 

Zabezpečenie  stravovacích služieb pre študentov a zamestnancov Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorí sú ubytovaní a pracujú  v ŠD Vlčie hrdlo, Bratislava

Informácia o otváraní časti Kritéria zabezpečenie stravovacích služieb

 

 

Dodávka zemného plynu pre odberné miesta EU v Bratislave

Informácia o otváraní častí ponúk Ostatné

 

Výmena okien v objektoch EU v Bratislave

Informácia o otváraní častí ponúk Ostatné

 

Rekonštrukcia vybraných učební v objektoch EU v Bratislave

Informácia o otváraní častí ponúk Ostatné

 

Informácia o otváraní častí Kritériá PHM

Informácia o otváraní častí Kritériá nábytok VIRT

Informácia o otváraní častí Ostatné nábytok VIRT

Informácia o otváraní častí Kritériá dodávka datavideoprojektorov

Informácia o otváraní časti Ostatné PHM

Informácia o otváraní častí Kritériá tonery

Informácia o otváraní častí Kritériá EPS

Otváranie časti ponúk Ostatné dodávka datavideoprojektorov

Otváranie časti ponúk Ostatné EPS

Otváranie časti ponúk Ostatné tonery

 

Prieskum trhu

 

Dodávka osobného motorového vozidla

 

Dodávka a inštalácia nemrznúcej zmesi

 

Havária-upchatie odpadového potrubia

 

Migrácia dát

 

Jazyková korektúra písomného textu v anglickom jazyku     Formátovanie   Vzor textu na korektúru  Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Oprava vyvíjača pary - havária

 

Dodávka lahôdkarských výrobkov     Vysvetlenie    Príloha lahôdky   Príloha bagety   

 

Dodávka ovocia a zeleniny    Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Dodávka cukrárenských výrobkov   Príloha

 

Dodávka mrazenej zeleniny  Príloha

 

Dodávka mäsa a mäsových výrobkov   Príloha - hydinové mäso   Príloha - bravčové mäso  Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Dodávka chleba a pekárenských výrobkov  Príloha I   Príloha II   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Alkoholické a nealkoholické nápoje  Príloha I   Príloha II  Príloha III   Príloha IV   Príloha V  Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Dodávka čistených zemiakov vákuovo balených   Príloha   Zmena zadania

 

Dodávka mliečnych výrobkov   Príloha

 

Dodávka surovín do nápojových automatov   Príloha   Doplnenie špecifikácie

 

Dodávka čerstvých slepačích vajec   Príloha

 

Dodávka cukroviniek   Príloha

 

Dodávka základných potravín   Príloha

 

Zrušenie - dodávka mäsa a mäsových výrobkov

 

Deratizácia a dezinsekcia 

 

Migrácia dát

 

Odborná prehliadka a skúška plynového zariadenia VVTL RSZP

 

Autobatéria   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Technická soľ 04122013   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Inzercia riadkova 04122013   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Dodanie umelého stromčeka,  inštalácia vrátane výzdoby   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Riadkova inzercia 03122013   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Zabezpečenie leteniek 29112013   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Dodávka  pohľadníc   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Inzercia 28112013  Príloha   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Zabezpečenie leteniek 28112013   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Oprava plynových zariadení a rozvodov plynu

 

Inzercia 27112013   Vysvetlenie   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Stavebný materiál   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Ubytovacie služby s pohostením

 

Doprava mikrobusom   Vysvetlenie   Zmena termínu predkladania ponúk k predmetu zákazky Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Kotolňa – opravy Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Prenájom kávovaru

 

Zabezpečenie leteniek 26112013 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Sanita Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Technická soľ 1    Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Zabezpečenie leteniek 22112013   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Kalendáre a diáre  Príloha   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Výroba a montáž protidažďovej striešky  Príloha   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Korektúra písomného textu v anglickom jazyku   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Oprava nápojových automatov II    Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Inzercia 19112013   Príloha   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Oprava nápojových automatov    Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Oprava strešného zvodu

 

Viazací stroj

 

Skartovacie stroje

 

Zariadenia na H.L.T. väzbu   

 

Oprava vonkajšieho osvetlenia

 

Rekonštrukcia stúpačiek v objektoch EU na Dolnozemskej ceste Bratislava  Zadanie kanalizačná stúpačka  Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Sklenárske služby  Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Revízia komínov Konventná 1

 

Technická soľ

 

Svetelné projekčné zriadenia  a plátna   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Dodávka hlbokomrazených pekárenských výrobkov a mrazených pekárenských polotovarov   Príloha

 

Poistenie majetku  II NHF   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Poistenie majetku  Vysvetlenie poistných podmienok  Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Dodávka  pohľadníc  Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Zabezpečenie leteniek 20112013   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Zabezpečenie leteniek 19112013   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Dodávka stoličiek   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Zabezpečenie leteniek 18112013  Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Pohostenie 20112013   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Zabezpečenie leteniek 14112013   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Dodávka digitálnych fotokopírovacích strojov  Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Dodávka maliarskych potrieb a materiálu   Príloha   Úprava obchodných podmienok  Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Riadková inzercia 22112013

 

Oprava kotlov

 

Zabezpečenie leteniek 13112013  Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Oprava EPS   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Jazyková korektúra odborných a vedeckých rukopisov  Príloha   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Skartovací stroj  Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Kartón a lepenka  Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Zabezpečenie leteniek 11112013    Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Pečiatky  Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Dodávka elektroinštalačného materiálu   Príloha

 

Zabezpečenie letieniek 08112013   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Deratizácia a dezinsekcia  Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Odborné prehliadky EPS   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Dodávka vodoinštalačného, zámočníckeho a hutného materiálu   Príloha č.1  Príloha č.1 pokračovanie

 

Záhradnícke potreby a materiál    Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Elektrospotrebiče a príslušenstvo   Vysvetlenie   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Inzercia - riadková   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Oprava vzduchotechniky a klimatizácie   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Inzercia 05112013   Vysvetlenie

 

Zabezpečenie leteniek 31102013    Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Pohostenie 30102013

 

 

 

Stavebné úpravy hygienických zariadení v bloku V1 - EU v BA   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

       Prílohy k stavebným úpravám

Typ A                                                                            Typ C2

 

Výkaz výmer ARCH-toalety typ A- blok V1 - krycí list         Výkaz výmer ARCH-toalety typ C2- blok V1 - krycí list

Výkaz výmer ARCH-toalety typ A- blok V1 - rekapitulácia   Výkaz výmer ARCH-toalety typ C2- blok V1 - rekapitulácia

Výkaz výmer ARCH-toalety typ A- blok V1 - rozpočet         Výkaz výmer ARCH-toalety typ C2- blok V1 - rozpočet 

Výkaz výmer ELE-toalety typ A- blok V1                           Výkaz výmer ELE-toalety typ C2- blok V1

Výkaz výmer ZTI-toalety typ A- blok V1 - krycí list              Výkaz výmer ZTI-toalety typ C2- blok V1 - krycí list

Výkaz výmer ZTI-toalety typ A- blok V1 - rekapitulácia        Výkaz výmer ZTI-toalety typ C2- blok V1 - rekapitulácia

Výkaz výmer ZTI-toalety typ A- blok V1 - rozpočet              Výkaz výmer ZTI-toalety typ C2- blok V1 - rozpočet

 

 

 

Autobusová preprava  cca 40 -45 osôb

 

Technická soľ    Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Zabezpečenie stravovania pre „MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIA ENERGIA Z BIOMASY –   CESTA K PROSPERITE ZNEVÝHODNENÝCH REGIÓNOV“ 

 

Ubytovanie pre účastníkov medzinárodnej vedeckej konferencie „Energia  z biomasy – cesta k prosperite znevýhodnených regiónov“

 

Elektrospotrebiče   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Nájom rohoží spojený so servisom 

 

Jazyková korektúra odborných a vedeckých rukopisov  Oznámenie   Vysvetlenie    Normostrana  Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Potlač tričiek 28102013  Príloha   Vysvetlenie   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Upomienkové predmety 28102013   Príloha   Vysvetlenie   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Oprava kuchynských zar. pre EU Dolnozemská cesta 1 v Bratislave   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Oprava svetelnej a zásuvkovej inštalácie   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Pečiatky   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Skartovač papiera   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Zabezpečenie leteniek 24102013    Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

„Pranie bielizne“, pre ŠD Bellova 1 v Košiciach   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Ochranné odevy  a obuv   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Opierka na nohy  Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Preprava osôb autobusom 13.11.2013 BA – Sopron     Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Preprava osôb autobusom 8.11.2013 BA - Karviná   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Pokladničná tlačiareň     Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Snímač čiarového kódu   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Oprava kavomatov    Predĺženie predkladania cenovej ponuky

 

Krtkovanie kanalizačného potrubia

 

Znalecké posudky  Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Pranie bielizne, pre Vzdelávacie zariadenie EU v Bratislave Virt,  Radvaň nad Dunajom  Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Výrobky lahôdkárske

 

Odborná prehliadka komínov   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Odborná prehliadka a skúška plynového zariadenia VVTL RSZP   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Pohostenie 24 a 25102013

 

Kultúrne podujatia  Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Letenky 29102013    Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Prietokový ohrievač vody   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Vysávač  Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Zabezpečenie leteckej prepravy 17102013    Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk    Správa o zákazke

 

Tričká s potlačou   Príloha   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk    Správa o zákazke

 

Upomienkové predmety 17102013  Príloha   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk    Správa o zákazke

 

Rozbor vody  Správa o zákazke    Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Letenky  15 10 2013    Správa o zákazke    Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Kartón Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk    Správa o zákazke

 

Oprava plynových zariadení a rozvodov plynu

 

Hydranty  Správa o zákazke   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Tlmočenie  Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk  Správa o zákazke

 

Letenky      Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk    Správa o zákazke

 

Dodanie darčekového predmetu   Príloha  Správa o zákazke  Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Elektrospotrebiče   Správa o zákazke   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Polročná odborná prehliadka komínov   Správa o zákazke

 

Letenky 10102013    Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk     Správa o zákazke

 

Chemikálie   Správa o zákazke   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Tabuľové sklo a iné   Správa o zákazke  Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Letenky 09102013    Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk   Správa o zákazke

 

Zhotovenie sibralovej výmurovky na kotol PGV 300    Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk    Správa o zákazke


Oprava EPS v ŠD Horský park  Informácia o výsledku vyhodnotenia   Správa o zákazke

 

Krtkovanie kanalizačného potrubia

 

Paravany    Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk   Správa o zákazke

 

Letenky 04102013   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk  Správa o zákazke

 

Letenky 03102013   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk  Správa o zákazke

 

Pohostenie - obed

 

Ergonomické pomôcky   Správa o zákazke   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Letenky   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk  Správa o zákazke

 

Oprava obehového čerpadla TUV Starohájska

 

Poistenie budovy a vnútorného vybavenia vzdelávacích priestorov PHF v Košiciach  Podrobný opis  Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk  Správa o zákazke

 

Havária - výmena napájacieho zdroja telefónnej ústredne

 

Oprava strechy a svetlíkov vo V1/B EU, Dolnozemská 1, Bratislava

 

Inzercia   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk    Správa o zákazke

 

Poistenie vybavenia chemického laboratória biomasy

 

Pečiatky  Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk    Správa o zákazke

 

Chemikálie   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk   Správa o zákazke

 

Prenájom plynových fliaš     Správa o zákazke

 

Tubusy    Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk    Správa o zákazke

 

Dodávka nábytku pre EU v Bratislave   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk    Správa o zákazke

 

Zabezpečenie leteckej prepravy 25.9.2013  Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Dodávka pekárenských mrazených polotovarov    Príloha   Správa o zákazke

 

Prístupy do databáz

 

Odborné prehliadky komínov

 

Viazacie stroje  Správa o zákazke  Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Zabezpečenie leteckej prepravy    Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Systém na komplexné riadenie modelovej reštauračnej prevádzky vo vyučovacom procese  Predlženie predkladania cenovej ponuky   Informácia o výsledku vyhodnotenia     Správa o zákazke

 

Zdravotnícky materiál  Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk   Správa o zákazke

Pohostenie - obed 09102013   Správa o zákazke 

 

Pohostenie 10102013    Správa o zákazke

 

Pohostenie 09102013    Správa o zákazke

 

Elektrický ohrievač TROTEC TDS 20R s výkonom 3 kW   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Upomienkove predmety   Správa o zákazke

 

Tlmočenie     Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk    Správa o zákazke

 

Odborné prehliadky plynových zariadení  a rozvodov plynu Virt   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Odborné prehliadky plynových zariadení  a rozvodov plynu Horný Smokovec   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Odborné prehliadky plynových zariadení  a rozvodov plynu Konventná   Vysvetlenie   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

 Analýza vody v kotolni

 

Chemikália   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Havária-zatekanie v aule EUBA

 

Odborné prehliadky elektrického náradia a zariadení v zmysle STN 331600, 33161  Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Oprava chybných riadiacich jednotiek Centralis UNO IB na otváranie okien   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Telefónna ústredňa EU NEXSPAN – výmena zdroja ADS850   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Servis dávkovača vody

 

Tlaková skúška prenosných hasiacich prístrojov  Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Oprava strechy a svetlíkov vo V1/B EU, Dolnozemská 1, Bratislava   Výkaz výmer   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Oprava úniku plynu na  filtračnom zariadení RSP Dolnozemská cesta 1 - HAVARIJNÝ STAV

 

Inzercia

 

Úhrada členského príspevku SAK rok 2013

 

Oprava PC, serverov,UPS

 

Poistenie budovy: Vzdelávacie zariadenie Ekonomickej univerzity v Bratislave Virt    Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Dodávku nábytku pre EU v Bratislave   Príloha   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Projektová dokumentácia     Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Pracovné odevy a obuv

Prieskum trhu   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Preprava osôb autobusom

Prieskum trhu  Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Prenájom a umiestnenie ochrannej  siete k zamedzeniu padania omietky na chodník na dobu 6 mesiacov

Prieskum trhu   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Upomienkové predmety 400 ks potlačených pier + 400 ks potlačených ceruziek

Prieskum trhu   Príloha   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Obálky do tepelnej väzby

Prieskum trhu   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Informačné, uličné a ostatné tabule

Prieskum trhu   Príloha   Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Vstupné rohože

Prieskum trhu

 

Ubytovacie služby

Prieskum trhu

 

Pohostenie

Prieskum trhu

 

Preinštalovanie stravovacieho systému Cardpay

Prieskum trhu

 

Inzercia

Prieskum trhu

 

Vyhotovenie propagačného videa

Prieskum trhu

 

Inzercia

Prieskum trhu

 

Periodická kontrola komínov a vyčistenie dymovodov v plynových kotolniach EU v Bratislave

Prieskum trhu

 

Vstupenky na prehliadku hradu Červený Kameň

Prieskum trhu

 

Znalecké posudky

Prieskum trhu

 

Pranie posteľného prádla, uterákov, vankúšov a paplónov, vrátane súvisiacich služieb, t.j. odvoz a dovoz prádla 

pre Študentský domov Podnikovohospodárskej fakulty  Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach na Bellovej ulici č.1

Prieskum trhu

 

Oprava EPS HP

Prieskum trhu

 

Preklad a korektúra

Prieskum trhu

 

Dodávka kartónu

Prieskum trhu

 

Oprava drevených obkladov

 

Oprava nefunkčnej EPS

 

Odborné prehliadky kotolní

Prieskum trhu

 

Náhradný diel do kosačky

Prieskum trhu

 

Dodávka čerstvej zeleniny

Prieskum trhu

 

Dodávka pekárenských výrobkov

Prieskum trhu

 

Odborná prehliadka elektrospotrebičov

Prieskum trhu

 

Odborná prehliadka poplachového systému

Prieskum trhu

 

Dodávka bezkontaktných čipových kariet

Prieskum trhu

 

Dodávka bezpečnostných dverí 

Prieskum trhu

 

Dodávka matracov do postelí

Prieskum trhu

 

Dodávka športového materiálu a potrieb

Prieskum trhu

 

Pečiatky

Prieskum trhu

 

Pranie bielizne, vrátane súvisiacich služieb (Jarabá)

Prieskum trhu

 

Keramická tabuľa, vrátane súvisiacich služieb

Prieskum trhu

 

Informačné tabule - paravány, vrátane súvisiacich služieb

Prieskum trhu

 

Potlač tričiek s logom

Prieskum trhu

 

Upomienkové predmety

Prieskum trhu

 

Lahôdky – šaláty a výrobky z majonézy, vrátane súvisiacich služieb

Prieskum trhu       Rámcová dohoda

 

Cukrárenské výrobky, vrátane súvisiacich služieb

Prieskum trhu     Rámcová dohoda

 

Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavbu „Rekonštrukcia ŠD Horský park“

Prieskum trhu 

 

Dodávka pracieho prášku

Prieskum trhu

 

Zabezpečenie 2  tlmočníkov  najvyššej úrovni, simultánne tlmočenie: slovenčina - angličtina, angličtina - slovenčina

Prieskum trhu

 

Odborná prehliadka vyvíjača pary GARIONI  NAVAL GMT-20“  pre Študentský domov Ekonomickej univerzity v Bratislave, Prokopa Veľkého, Bratislava

Prieskum trhu

 

Prenájom automatov na kávu

Prieskum trhu

 

Pranie bielizne, vrátane súvisiacich služieb (Horný Smokovec)

Prieskum trhu

 

Dodávka športového materiálu a potrieb

Prieskum trhu

 

Pečiatky

Prieskum trhu

 

Pranie bielizne, vrátane súvisiacich služieb (Jarabá)

Prieskum trhu

 

Upomienkové predmety - ekotašky

Prieskum trhu    Vysvetlenie Vysvetlenie 2

 

Oprava kávového automatu

Prieskum trhu

 

Dodávka džemov  a paradajkového pretlaku

Prieskum trhu     Rámcová dohoda

 

Spotrebný obalový materiál

Prieskum trhu       Rámcova dohoda

 

Dodávka  zeleniny, vrátane súvisiacich služieb

Prieskum trhu

 

Dodávka  pekárenských výrobkov, vrátane súvisiacich služieb

Prieskum trhu

 

Dodávka čistených zemiakov vákuovo balených, vrátane súvisiacich služieb

Prieskum trhu

 

Dodávka konzumných,  čerstvých slepačích  vajec v triede kvality A podľa hmotnosti skupiny „M“ - stredné, vrátane súvisiacich služieb

Prieskum trhu

 

Revízia prenosných hasiacich prístrojov a dodávka nových prenosných hasiacich prístrojov, požiarnych hadíc, prúdnic a požiarnych značiek

Opis zákazky    Špecifikácia

 

Prieskum trhu:  preklad 4-och článkov

 

Názov zákazky

Dátum zverejnenia zákazky/zaslania výzvy na predloženie ponuky

Opis predmetu zákazky

Požadovaný termín dodania/ poskytnutia/zhotovenia predmetu zákazky

Termín, adresa  a spôsob predloženia cenovej ponuky

Kritérium hodnotenia cenových ponúk

preklad

 

02.07.2013

preklad

 4 článkov zo slovenského do anglického jazyka za účelom publikácie príspevkov v zahraničí. Text článkov je v prílohách.

 

Od podpísania objednávky do 7 dní

e-mailom na adresu olga.fabianova@euba.sk do 09.07.2013 do 12.00 hodiny

Najnižšia cena za poskytnutie služby celkom vrátane DPH

 

 Článok 1      Článok 2      Článok 3        Článok 4

 

Oprava monitorov k PC počítačom

Výzva na predloženie cenovej ponuky      Tabuľka pre cenu tvorby

 

Oprava tlačiarní všetkých značiek a typov k PC počítačom

Výzva na predloženie cenovej ponuky a tabuľka pre tvorbu ceny

 

Oprava a servis adaptér a zdrojov do  PC počítačov

Výzva na predloženie cenovej ponuky         Tabuľka pre tvorbu ceny

 

Zhotovenie a dodanie bianko diplomov

 

 

Informácie o vyhodnotení ponúk

 

Dodávka datavideoprojektorov

Informácia o vyhodnotení ponúk


Odborné technické kontroly vyhradených technických zariadení na rok 2013

Infomácia o vyhodnotení ponúk


Upomienkové predmety  - eko tašky pre EU v Bratislave

Informácia o vyhodnotení ponúk

 

Upomienkové predmety  pre EU v Bratislave

Informácia o vyhodnotení ponúk

 

Potlač tričiek s logom  pre EU v Bratislave

Informácia o vyhodnotení ponúk

 

Zabezpečenie stravovacích služieb pre študentov a zamestnancov Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorí sú ubytovaní a pracujú v ŠD Vlčie hrdlo, Bratislava

Informácia o vyhodnotení ponúk

 

Dodávka matracov do postelí

Informácia o vyhodnotení ponúk

 

Dodávka kancelárskych potrieb všetkého druhu  pre EU v Bratislave

Informácia o vyhodnotení ponúk


Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie v podrobnosti realizačného projektu s výkazmi výmer pre stavbu „Rekonštrukcia ŠD Horský park – blok C“

Informácia o vyhodnotení ponúk


Výmena okien v objektoch Ekonomickej univerzity v Bratislave

Informácia o vyhodnotení ponúk


Dodávka zemného plynu pre odberné miesta Ekonomickej univerzity v Bratislave

Informácia o vyhodnotení ponúk


Zabezpečenie medzinárodnej vedeckej konferencie

Informácia o vyhodnotení ponúk


Rekonštrukcia vybraných učební v objektoch EU v Bratislave

Informácia o vyhodnotení ponúk


Dodávka HW a SW na výrobu čipových kariet

Informácia o vyhodnotení ponúk


Dodávka datavideoprojektorov

Informácia o vyhodnotení ponúk


Výroba, dodávka a montáž interiérového zariadenia pre vzdelávacie centrum Ekonomickej univerzity v Bratislave

Informácia o vyhodnotení ponúk


 Tlačiarenské služby pre EU v Bratislave

 Informácia o vyhodnotení ponúk

 

 

 

Doklady a informácie pre spracovanie ponuky k vyhlásenému verejnému obstarávaniu


Zabezpečenie medzinárodnej vedeckej konferencie

Doklady pre spracovanie ponuky - MVK

 

Dodávka HW a SW na výrobu čipových kariet

Doklady pre spracovanie ponuky - HW a SW

 

Výmena okien v objektoch EU v Bratislave

Doklady pre spracovanie ponuky - okná

 

Rekonštrukcia vybraných učební v objektoch EU v Bratislave

Doklady pre spracovanie ponuky - rekonštrukcia

 

Tlačiarenské služby pre EU v Bratislave

Tlač-2013   Doklady pre spracovanie ponuky

 

Dodávka datavideoprojektorov s termínom predkladania ponúk 24.6.2013

Podklady pre spracovanie ponuky - datavideoprojektory

 

Výroba, dodávka a montáž interiérového zariadenia pre Vzdelávacie centrum Ekonomickej univerzity v Bratislave

Oznámenie o otváraní časti ponúk "Kritériá"

Doplnenie súťažných podkladov 1

Doplnenie súťažných podkladov 2

 

Dodávka zemného plynu pre odberné miesta EU v Bratislave

Podklady pre spracovanie ponuky - plyn

Doplnenie súťažných podkladov

 

Dodávka originálnych tonerov, cartridgov, farbiacich pások, kaziet a výmenných dielov do tlačiarní PC počítačov

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Špecifikácia spotrebných a výmenných dielov - tonerov, cartridgeov, farbiacich pások, kaziet, optických valcov, zapekacích a pásových jednotiek do tlačiarní

Všeobecná informácia o uchádzačovi

 

Výroba, dodávka a montáž interiérového zariadenia pre Vzdelávacie centrum Ekonomickej univerzity v Bratislave

Doklady pre SPP nábytok Virt

 

Bezhotovostný nákup pohonných látok na platobné karty pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave

Všeobecné informácie o uchádzačovi

 

Dodávka datavideoprojektorov

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Čestné vyhlásenie uchádzača

 

Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrickej požiarnej signalizácie

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Všeobecné informácie o uchádzačovi