Povinne zverejnené dokumenty Ekonomickej univerzity v Bratislave

Povinné zverejnenie informácií podľa ust. § 5b ods. 1 a 2 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

 

Zmluvy, ktoré uzatvára Ekonomická univerzita v Bratislave a ktoré je povinná zverejňovať v súlade s § 5a zákona o slobode informácií, sú zverejňované v Centrálnom registri zmlúv na stránke: http://www.crz.gov.sk/

 

Objednávky a faktúry

Údaje o objednávkach tovarov, služieb a prác zverejnené na tejto stránke sú zverejňované v súlade s § 5b ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona o slobode informácií. Údaje o faktúrach za tovary, služby a práce zverejnené na tejto stránke sú zverejňované v súlade s § 5b ods. 1 písm. b) a ods. 2 zákona o slobode informácií.