Publikačná činnosť

 Pomôcka/manuál pre prácu v databázach Web of Knowledge


Publikačná činnosť Ekonomickej univerzity v Bratislave za rok 2010


Publikačná činnosť Ekonomickej univerzity v Bratislave za rok 2009


Publikačná činnosť Ekonomickej univerzity v Bratislave za rok 2008


Dokumenty k bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti s prílohami: