Výskumné projekty

Ukončené projekty:

Projekt MASIS (Monitoring Policy and Research Activities on Science in Society in Europe), Contract Number RTD-L1-PP-2008-MASIS (2010-2011)

Projekt VEGA č. 1/0340/11 - Formovanie znalostnej ekonomiky v Slovenskej republike  v post-lisabonskom období (2011-2013)

Interný grant EU, Projekt Mladých vedeckých pracovníkov: Akumulácia znalostného kapitálu v krajinách V4 (2013)


Riešené projekty:

ERASMUS LLP - DOCs on the Move (2013-2014)

Projekt VEGA č. 1/0277/14 - Inovácie a konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky (2014-2016)