Pracovníci ústavu

Výskumní pracovníci:

prof. Ing. Peter Staněk, CSc.

 

poverený vedením ústavu

 

miestnosť: E9.06

 

tel.: 6729 5172

 

e-mail: peter.stanek@euba.sk


 

doc. Ing. Saleh Mothana Obadi, PhD.

miestnosť:E9.20

te.: 6729 5171

e-mail: saleh.obadi@euba.sk

Ing. Paula Puškárová, PhD., Dis. Art.

Výskumný profil

 

miestnosť: E9.21

tel.: 6729 5170

e-mail: paula.puskarova@euba.sk

 

 

Ing. Štefan Zajac, CSc.

Výskumný profil

 

miestnosť: E9.18

tel.: 6729 5168

e-mail: stefan.zajac@euba.sk

 

 

Ing. Erika Bartalosová, PhD.

 

miestnosť: E9.19

tel.: 6729 5169

e-mail: erika.bartalosova@euba.sk