Medzinárodná spolupráca

Ústav je kontaktným bodom na Ekonomickej univerzite pre výskum v rámci 7. Rámcového programu a 8. Rámcového programu - Horizon 2020

Dňa 30. januára 2014 sa v priestoroch Fyzikálneho ústavu SAV v Bratislave uskutočnil workshop zameraný na písanie kvalitných ERC grantov. Na workshope sa účastníci oboznámili s aktuálnymi a veľmi užitočnými informáciami týkajúcich sa  ERC grantov. Zároveň sa skúsení grantisti p. Benková a p. Tkáč podelili so svojimi skúsenosťami so získavaním a riešením ERC grantov.

Prezentácie z H2020 Workshop ERC grants:

Jana Tomková, Daniel Straka: Slovak participation in FP7

Pavel Exner: At the doorstep of Horizon 2020

Jonas Bunikis: European Research Council funding opportunities- from an overview to practicalities

Jonas Bunikis: How to write an ERC - quality proposal

Kris Piot: Administrative and financial aspects of ERC grants

Ján Tkáč: Experience of the second Slovak grantee

Daniela Ježová: Discussion with the evaluator

 

Dovoľujeme si Vás informovať o konaní workshopu pre ERC granty v Horizonte 2020, ktorý sa uskutoční dňa 30. januára 2014 medzi 8.30 h. a 15.50 h. v priestoroch Fyzikálneho ústavu SAV (Dúbravská cesta 9, Bratislava). Workshop bude zameraný na písanie kvalitných ERC grantov.

Na workshop je potrebné sa zaregistrovať prostredníctvom webovej stránky: http://www.7rp.sk/informacne-dni/h2020-information-day-erc-grants.html. Účasť na workshope je bezplatná. Bližšie informácie o programe nájdete TU.

Dovoľujeme si upozorniť na veľké spustenie výziev v rámci H2020 dostupných na: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/h2020-sections

Osobitne upozorňujeme ešte raz na Výzvu EK pre registráciu expertných hodnotiteľov H2020: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html

Taktiež dávame do pozornosti prezentácie z informačného SOVVA dňa 21.11.2013, ktorého sa zúčastnila za Kontaktný bod na EUBA Ing. Paula Puškárová, DiS.art. PhD. Prezentácie sú dostupné na: http://www.7rp.sk/informacne-dni/informacny-den-horizont-2020-bratislava.html

 

Dňa 15.11.2013 Ústav ekonómie a manažmentu zorganizoval pre zamestnancov a doktorandov EUBA workshop Veda a výskum v EÚ: príležitosti, výzvy, riziká.

Vybrané prezentácie týkajúce sa 7.RP, Akcií Marie Curie a Horizontu 2020: Peter Beňo, Ivan Filus, Peter Kopkáš

Posledná šanca zapojiť sa do 7. Rámcového programu – výzvy na mobility, Cena za výskum v oblasti dopravy, Human Brain Project.

 

Zoznam výziev

 

Pozývame Vás na bezplatný workshop pod názvom "Veda a výskum v EÚ - príležitosti, výzvy, riziká" konaný pri príležitosti Týždňa vedy a techniky 2013. Workshop sa uskutoční dňa 15. 11. 2013 na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Bližšie informácie nájdete TU

 

Kontaktné osoby:

Ing. Paula Puškárová, PhD., Dis. Art.

miestnosť: E9.21

tel.: 6729 5170

e-mail: paula.puskarova@euba.sk

Ing. Erika Bartalosová, PhD.

miestnosť: E9.19

tel.: 6729 5169

e-mail: erika.bartalosova@euba.sk

HORIZON 2020