Univerzitné udalosti

Slávnostné odovzdávanie francúzskych diplomov 2016

Oddelenie pre univerzitnú a vedeckú spoluprácu Francúzskeho veľvyslanectva v SR pozvalo 6. decembra 2016 študentov slovenských univerzít, ktoré majú úzku spoluprácu s francúzskymi univerzitami, na slávnostne odovzdávanie francúzskych diplomov získaných v rámci spoločných francúzsko-slovenských študijných programov.

viac »

Diplomacia v praxi – Malajzia

Ďalším úspešným absolventom našej univerzity je Igor Junas, dnes honorárny konzul Malajzie v Slovenskej republike. Štúdium ekonomiky zahraničného obchodu ukončil na univerzite v roku 1974. Rektor EU v Bratislave Ferdinand Daňo prijal Igora Junasa 6. decembra 2016 pri príležitosti ...

viac »

Valné zhromaždenie národnej platformy ESN rokovalo na EU v Bratislave

V dňoch 2. - 4. decembra 2016 sa na Ekonomickej univerzite v Bratislave konalo valné zhromaždenie národnej platformy Erasmus Student Network Slovenská republika, ktoré organizovala ESN sekcia na EU v Bratislave (ESN EU). Valné zhromaždenie je najvyšším rozhodovacím orgánom ...

viac »

Nadácia Konrada Adenauera na EUBA

30. novembra 2016 sa uskutočnila pódiová diskusia na tému Populizmus a politický extrémizmus ako súčasť novej politickej kultúry? Pred študentmi Ekonomickej univerzity v nemeckom jazyku diskutovali Dr. Jan Redmann, člen Krajinského snemu spolkovej krajiny Brandenbursko, doc. PhDr. Oľga ...

viac »

Multilaterálna diplomacia témou Diplomacie v praxi

29. novembra 2016 navštívila Ekonomickú univerzitu v Bratislave J. E. pani Oľga ALGAYEROVÁ, veľvyslankyňa Slovenskej republiky pri medzinárodných organizáciách vo Viedni. Veľvyslankyni Algayerovej, ktorá vyštudovala zahraničný obchod na Obchodnej fakulte, odovzdal dekan Obchodnej fakulty pán ...

viac »

Športovci EU v Bratislave na svetovom univerzitnom turnaji „EURO ROMA 2016“

Športovci Ekonomickej univerzity v Bratislave sa v Ríme v dňoch 16. - 20.11. 2016 zúčastnili 2. SVETOVÉHO UNIVERZITNÉHO TURNAJA „EURO ROMA 2016“.

viac »

Prednáška podplukovníka Rüdigera Heinricha

23. novembra 2016 v rámci povinného predmetu Oblastné a interkultúrne štúdie na FAJ EU BA predstavil vojenský atašé veľvyslanectva SRN v Slovenskej republike podplukovník Rüdiger Heinrich svoj pohľad na spoluprácu medzi Nemeckom a Slovenskom v rámci Severoatlantickej ...

viac »

Prednáška izraelského veľvyslanca

J. E. pán Zvi Aviner-Vapni, veľvyslanec štátu Izrael v Slovenskej republike vystúpil 22. novembra 2016 s prednáškou v rámci Diplomacie v praxi. Jeho prednáška bola venovaná histórii židovského národa, obchodnej spolupráci medzi Izraelom a Slovenskom. Študenti sa v diskusii zaujímali tiež ...

viac »

Nový gruzínsky veľvyslanec hosťom Diplomacie v praxi

Šiestym hosťom Diplomacie v praxi v tomto semestri bol 15. novembra 2016 J. E. prof. Revaz Gachechiladze, veľvyslanec Gruzínska v Slovenskej republike. O spolupráci s gruzínskou partnerskou inštitúciou informovala hosťa Jana Blštáková, prodekanka pre medzinárodné vzťahy FPM EU v Bratislave. ...

viac »

Vízia Európskej únie, súčasnosť a budúcnosť II (problematika BREXITu)

Vo štvrtok 10. novembra 2016 sa uskutočnilo ďalšie zo série podujatí organizovaných na Ekonomickej univerzite v Bratislave v rámci Predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie (1.7.2016 – 31.12.2016) s názvom „Vízia Európskej únie, súčasnosť a budúcnosť II (problematika BREXITu)“.

viac »