Univerzitné udalosti

Ekonomická univerzita v Bratislave organizuje pre verejnosť akreditovaný vzdelávací program „Sprievodca v cestovnom ruchu“.

Ekonomická univerzita v Bratislave organizuje pre verejnosť akreditovaný vzdelávací program „Sprievodca v cestovnom ruchu“. Akreditácia Ministerstva školstva SR: POA: 3232/2016/17/1

viac »

Znalecký ústav EU v Bratislave otvoril 25. januára 2017 špecializované vzdelávanie pre znalcov Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku

Cieľom štúdia je poskytnúť odborné, metodické i legislatívne poznatky, ktoré sú potrebné pre výkon činnosti znalcov v odbore Ekonómia a manažment.

viac »

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave otvorila dňa 19. januára 2017 vzdelávací program pod názvom „TOP manažment samosprávy“.

Program určený manažérom miestnej samosprávy - primátorom miest, ich zástupcom, prednostom mestských úradov a starostom obcí je zameraný na získanie nových poznatkov a zručností s dôrazom na hospodárne využívanie finančných prostriedkov, efektívnu komunikáciu ...

viac »

Podujatia v období predsedníctva Slovenska v Rade EÚ na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Tzv. Bratislavská deklarácia na podporu začínajúcich výskumných pracovníkov symbolizuje prínos predsedníctva Slovenska v Rade EÚ (1.7.2016 – 31.12.2016), ktoré sa aktuálne zavŕšilo a počas trvania ktorého Ekonomická univerzita v Bratislave pripravila spektrum zaujímavých aktivít.

viac »

Winter session ESC Rennes na EU v Bratislave

V pondelok 9. januára 2017 otvoril Boris Mattoš, prorektor pre medzinárodné vzťahy EU v Bratislave, tzv. Winter session, ktorú organizuje ESC RENNES, School of Business v spolupráci s FPM EU v Bratislave. Program je určený pre študentov II. stupňa, ktorí počas dvoch intenzívnych ...

viac »

Študentská osobnosť 2015/2016

Študentská osobnosť Slovenska ak. r. 2015/2016 je národná súťaž mladých talentovaných ľudí, študentov prvého, druhého alebo tretieho stupňa vysokoškolského štúdia. Jej cieľom je vyzdvihnúť mladé slovenské osobnosti na vysokých školách v SR, ich talent ako ...

viac »

Prijatie vietnamskej veľvyslankyne

Mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Vietnamu na Slovensku, J.E. Ho Dac Minh Nguyet v sprievode 1. tajomníka veľvyslanectva pána Chu Tuan Viet, oboznámila 13. decembra 2016 v rámci záverečnej prednášky Diplomacie v praxi v zimnom semestri domácich a zahraničných ...

viac »

Verejná ochrankyňa práv ocenila Ekonomickú univerzitu v Bratislave

Dňa 8. 12. 2016 sa konalo slávnostné stretnutie verejnej ochrankyne práv – Jany Dubovcovej – pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv, na ktorom vyzdvihla jednotlivcov a skupiny ľudí, ktorí sa hlásia k podstate Všeobecnej deklarácie ľudských práv a svojím ...

viac »

Hostia z čínskej Ningbo University

Dňa 9. decembra 2016 navštívili EU v Bratislave predstavitelia partnerskej Ningbo University (NBU) z ČĽR: Yu Jiansen, prorektor univerzity, He Guoqing, dekan Pedagogickej fakulty, Liu Zili, riaditeľ Oddelenia auditu, Shi Hongxie, prodekan Yangming College a Duan Hanwu, prodekan Fakulty cudzích jazykov.

viac »

Slávnostné odovzdávanie francúzskych diplomov 2016

Oddelenie pre univerzitnú a vedeckú spoluprácu Francúzskeho veľvyslanectva v SR pozvalo 6. decembra 2016 študentov slovenských univerzít, ktoré majú úzku spoluprácu s francúzskymi univerzitami, na slávnostne odovzdávanie francúzskych diplomov získaných v rámci spoločných francúzsko-slovenských študijných programov.

viac »