Univerzitné udalosti

Konferencia Finančná gramotnosť ako súčasť ekonomického vzdelávania

Dňa 03. 10. 2011 sa uskutočnila na Katedre pedagogiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave medzinárodná vedecká konferencia „Finančná gramotnosť ako súčasť ekonomického vzdelávania“, pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. a dekana Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, prof. Ing. Jána Lisého, PhD.

viac »